Close

14/11/2017

50 samlet til brukerforum for multimonitorer

Erfaringsutvekskling, nye muligheter og parallelle workshops på programmet.

Rundt 50 personer var samlet i Bergen til brukerforum for multimonitorer.

Rundt 50 personer var samlet i Bergen til brukerforum for multimonitorer.

Sykehusinnkjøp HF sammen med Abbott (tidligere Alere) sto for brukerforum, som i år ble arrangert i Bergen. Det er tredje året på rad arrangementet foregår.

– Litt av hensikten med et slikt brukerforum er at man skal kunne kontakte hverandre på tvers av regionene angående felles problemstillinger og løsninger, sier prosjektleder hos Sykehusinnkjøp, Kjetil Sønvisen.

Rundt 50 deltagere

Totalt er det per i dag 482 corpuls3 multimonitorer i prehospital tjeneste i Norge. I år kom det rundt 50 deltakerne fra helseforetak i hele landet, samt noen fra svensk spesialisthelsetjeneste.

Den første dagen av brukerforum fikk deltakerne høre mer om utvikling og nye oppdateringer av multimonitoren corpuls3, samt erfaringsdeling fra helseregionene og luftambulansetjenesten. Dag to var det

ulike workshops delt inn på bakgrunn av profesjon.

Mange fra Helse Midt-Norge

Solveig Lilleberg fra ambulansetjenesten i Midt-Norge var blant deltagerne på brukerforumet.

Solveig Lilleberg fra ambulansetjenesten i Midt-Norge var blant deltagerne på brukerforumet.

Blant regionene som sendte flest deltakere, var Helse Midt-Norge, der 15 medarbeidere deltok.

– Vi har tatt med de ulike ressursene som har noe med multimonitoren Corpuls å gjøre. For ambulansetjenesten er det viktig å delta fordi det er de som bruker systemet, kjenner behovene og er med og videreutvikler, sier Solveig Lilleberg, ved IKT og prosesstøtte hos Fellesfunksjonen hos ambulansetjenesten i Midt-Norge.

– I tillegg er medarbeidere fra medisinteknisk avdeling (MTA) deltakende, fordi de har service og vedlikehold på Corpuls, og er sertifisert til det. Medarbeidere i Helse Midt-Norge IT (Hemit) drifter servere og programvare og bidrar med videreutvikling, sier hun.

Viktig arena

For Helse Midt-Norge er et slikt brukerforum viktig av flere hensyn.

– Målet er at det sikrer lik anvendelse, at det er en pådriver ved forbedrings- og utviklingsbehov, at man sørger for godt kommuniserte veiledninger og rutiner, samt som samarbeidsarena, sier hun.

Presentasjoner fra brukerforumet: 

Abbot

Corpuls 3 Helse Førde

Corpuls3, status Luftambulansetjenesten, ved Jørgen Melhus

Corpus Helse, Midt-Norge

Corpus user days – What’s new?

Corpuls web family – What’s new?