Close

24/04/2017

Kort men innholdsrik uke

Her er ukas blogg fra Kjetil M. Istad. 

Kjetil M. Istad.

Kjetil M. Istad.

Det var fint med litt påskeferie. Det ble både skiturer og hyttekos, så det ble slik det skal være. Uken som har vært har som følge av påsken vært relativ kort, men der skjedde en hel del spennende ting! Sykehusinnkjøp HF hadde sitt første oppfølgingsmøte med sine eiere. I dette møtet fikk vi gått igjennom både oppdragsdokument og økonomi og diskutert både utfordringer og muligheter. Jeg er veldig glad for at de regionale helseforetak bruker både tid og ressurser til å sette seg inn i vår virkelighet og at de viser et så tydelig ønske om at vi skal lykkes. Det er en veldig styrke for innkjøpsforetaket at vi har de regionale helseforetakene i ryggen.

Senere i uken fikk vi gjennomført et ekstraordinært styremøte for å behandle virksomhetsoverdragelser fra Helse Sør-Øst. Jeg er glad for at vi nå har det formelle på plass rundt dette, og vi gleder oss nå til å ønske velkommen 34 ansatte fra denne helseregionen. Disse vil i all hovedsak fortsatt være lokalisert ved de sykehus de kommer fra. Vi tror at det er en styrke at vi har personell tilgjengelig på sykehusene som kan delta i den daglige diskusjon rundt hvilke behov sykehuset har. Med denne virksomhetsoverdragelsen har vi gjennomført alle overdragelser som lå i opprinnelig plan. Med mannskapet på plass er vi da klar for å styre mot fremtiden.

Alle ansatte skal selvsagt ha lønn. Denne uken fikk vi også planlagt med fagforeningene hvordan vi skal gjennomføre lønnsforhandlinger. Dette foregår på en god og ryddig måte, og jeg er sikker på at dette blir en god prosess.

I uken som kommer skal ledergruppen treffes i Bergen. Det er svært nyttig for ledergruppen å besøke våre ulike lokasjoner. Etter det skal jeg et tur til Brussel, på invitasjon av EU kommisjonen, og fortelle litt om hvordan vi har organisert oss i Norge, og fortelle om de resultater våre divisjoner leverer. Blir spennende å få litt feedback i EU om vi er på riktig spor. Jeg tror det. Uken avsluttes med styremøte. Det blir litt å jobbe med, god uke!