Close

11/11/2016

Å lande trygt

Les ukas blogg fra Kjetil M. Istad.

Sykehusinnkjøp HF er et foretak som er i etableringsfasen og der er mange ting som skal opp å stå, mange ting som må på plass. Egentlig ganske så utrolig hvor mange små og viktige detaljer en ikke tenker på i hverdagen, men som er viktig for at en organisasjon skal fungere. Det er disse tingene som faktisk har størst fokus i denne etableringsfasen. Denne uken fikk vi for eksempel på plass de konti i banken vi trenger for å utbetale lønn for alle ansatte i desember. Enda et steg nærmere en fullstendig organisasjon.

I ulike sammenhenger hører jeg folk snakke om at vi må «få foretaket til å lette» eller «nå skal vi ta av». Jeg forstår selvsagt hva som menes, at vi nå skal frem og bli den innkjøpstjenesten eierne forventer at vi skal bli. Men for meg så har denne uken i hovedsak dreid seg om å lande.

Vi har denne uken landet avtale med leie av lokaler for våre ansatte i Drammen. Vi har landet drøfting med tillitsvalgte i Midt-Norge og i Drammen. Vi har til og med landet prosess for å etablere ledelse i divisjonene vi etablerer i region nord, region midt og region sør-øst. Ledelse av region midt skal vi lande i løpet av november.

img_3026

Styremøtet denne uken handlet blant annet om samarbeidsavtaler.

Divisjonene i Sykehusinnkjøp etableres altså på bakgrunn av dagens enheter, med unntak av LIS som blir en egen divisjon, i tillegg til HINAS.

Videre jobbes det med å forberede alle avtaler som skal være på plass mellom foretakene i Norge og Sykehusinnkjøp HF. Dette er viktig for at sykehusene våre skal være trygge på at de får gode leveranser fra innkjøpsfunksjonen også etter overdragelse. Den midlertidige samarbeidsavtalen presiserer at regionale helseforetak/helseforetak skal ha tilgang til de virksomhetsoverdratte ressurser i like stor grad som før overdragelsen.

img_3034

Kaldt og klart i Stavanger på mandag! Helse Vest Innkjøp HF er samlokalisert med enkelte kliniske miljøer.

Mens alt dette foregår, har Sykehusinnkjøp nå også en stor operativ virksomhet. Legemiddelinnkjøp og nasjonale avtaler på varer og tjenester skrider frem uavbrutt. I dag er en veldig viktig konkurranse lagt ut på Doffin, nemlig anskaffelse av immunmodulerende (sykdomsmodifiserende) medikamenter med indikasjonen multippel sklerose (MS). Følger du oss på Doffin får du informasjon om alle anskaffelser Sykehusinnkjøp HF legger ut.

Mandag denne uken var det dessuten styremøte, og denne gangen ble det avholdt hos Helse Vest Innkjøp HF i Stavanger. Protokollen ble lagt ut tidligere i dag. Også i styret bemerkes det at vi holder fremdriften, det er bra!

Nå er det fredag, og mange er kanskje også i ferd med å lande uka. Jeg ønsker dere alle en riktig god helg!