Close

26/01/2018

– Å leve med MS er å skulle mestre

Her kan du se og laste ned presentasjonene fra anbudsseminaret for MS.

Nina Karin Laakso Søreng under sitt innlegg.

Anbudsseminaret ble 17. og 18. januar arrangert i Kristiansand. I tillegg til gjennomgang av anbudet og anbefalinger for de ansatte i helseforetakene, fikk de vel 140 deltakerne høre flere innlegg fra både leverandører, spesialister, innkjøpere og legemiddelverket.

På programmet sto også Nina Karin Laakso Søreng fra Lillehammer og omegn MS-forening.

Nina Karin Laakso Søreng

– Å leve med MS er å skulle mestre. Vi finner kanskje en løsning vi klarer å mestre, og føler at livet går bra igjen, fortalte hun i sitt innlegg som dreide seg om rehabilitering i et pasientperspektiv.

– Den første opplevelsen av mestring jeg hadde var på MS-senteret i Hakadal som nydiagnostisert. Viktigheten av å kunne dra på rehabilitering for å søke ny kunnskap må dere være flinkere til å informere pasientene om, oppfordret hun.

– Kunnskap gir mestring, og mestring gir en bedre hverdag. Det er mitt mantra. Det har vært min setning for å jobbe videre

Presentasjoner fra de øvrige innlederne

Du kan klikke på foredragets tittel for å se presentasjonen, og laste den ned. Dersom du ønsker å se videoopptak fra innleggene på seminaret, finner du det på denne siden.

Aktuelt fra Sykehusinnkjøp HF, Farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp divisjon legemidler

– Hepatitt C viser at jo bedre vi følger anbefalingene, jo bedre priser får vi påfølgende år. Det gir mulighet til å behandle flere pasienter. Lojalitet er en viktig faktor for å få gode priser, sa hun.

Får pasienter tilbud om behandling i henhold til gjeldende retningslinjer? Spesialsykepleier Randi Cesilie Haugstad, Haukeland universitetssykehus HF

Presenterte resultater fra sin masteroppgave i kunnskapsbasert praksis.

– Det er en tilbakevendende diskusjon i fagmiljøet om behandlingsfrekvensen er god nok. Er det et gap mellom anbefalingen fra retningslinjen fra 2011, og antall behandlede MS-pasienter ved Haukeland?

Helseforetakenes nye tjeneste på web, rådgiver legemidler Aase Britt Holmboe, Sykehusinnkjøp divisjon legemidler

– Dette gir en rask oversikt og innsikt over legemiddelstatistikk, og gir styringsdata til å påvirke forskrivningsadferd. Helseforetak som ønsker en mer omfattende opplæring, kan ta kontakt med Sykehusinnkjøp, aase-britt.holmboe@sykehusinnkjop.no

Helsedirektoratets faglige normering, seniorrådgiver Hege Wang

Hvordan forholder man seg til nasjonale faglige retningslinjer ved Haukland universitetssykehus?  Professor Lars Bø, Nasjonalt kompetansetjeneste for MS, Haukeland universitetssykehus

Hvordan forholder man seg til nasjonale faglige retningslinjer ved Oslo universitetssykehus? Professor Elisabeth Gulowsen Celius

– Vi i Norge er utrolig heldige, som har tilgang til alle godkjente behandlinger for MS. Derfor er det viktig at vi bruker disse godkjente behandlingene.

Hvordan kan vi sammenlikne effekt, sikkerhet og tolerabilitet av MS-behandlinger?  Professor Kjell-Morten Myhr, Universitetet i Bergen

Hvordan kan MS-legemidlenes effekt og sikkerhet sammenlignes?         

Biogen, Bjørn Magnus Bjørnstad

Novartis, Frank Sørgaard

Roche, Merethe Brevik-Andersen

Sanofi Genzyme, Anne Lise Hestvik

Aktuelt fra Statens Legemiddelverk, fagdirektør Steinar Madsen

– Når det gjelder legemiddelmangel, var det rekord i 2017. Det er ikke en god utvikling. Men mangelvarsel i felleskatalogen er en positiv nyhet, sa Madsen i sitt innlegg.

Hva er spesialisert rehabilitering?  Overlege Astrid Edland, Vestre Viken HF

Kognitiv rehabilitering, nevropsykolog Kjersti Træland Hansen, Ahus

– Dette handler også om informasjonshåndtering og livskvalitet. Tenker vi nok på hva symptomene faktisk innebærer?

Evidensbasert rehabilitering – hva stimulerer og hva finnes?  Overlege Stine Marit Moen, MS-senteret i Hakadal