Close

16/10/2017

Å snakke sammen

Les ukas blogg fra administrerende direktør, Kjetil M. Istad.

Elon Musk er en mann med visjoner. Fascinerende hvordan den mannen klarer å tenke og skape noe nytt og spennende. Noe av hemmeligheten hans aner jeg å lese ut av en e-post til sine ansatte som er publisert i flere medier.

I denne e-posten er Musk tydelig på at informasjon må flyte naturlig i et foretak. Ansatte må kunne snakke med andre på tvers av linjer og hierarki, skaffe seg riktig informasjon raskt, som igjen gjør at problemløsning skjer raskt, til det beste for foretaket.

Musk er også opptatt av å unngå silotenkning, og ser kommunikasjon og meningsbrytning mellom ulike linjer som avgjørende for å være konkurransedyktig.

Styreseminar og styremøte ble avholdt i Vadsø denne uka.

Dette har på mange måter vært tema i uken som gikk. Vi hadde både styreseminar og styremøte forrige uke, og det store temaet var vår plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp.

Vi har lagt frem en plan som vi tror vil skape større merverdi for sykehusene i Norge. For å få til det i større grad enn i dag, ønsker vi å etablere gode og tydelige linjer for kommunikasjon mot hver region og hvert sykehus. I tillegg til det ønsker vi innføre kategoribasert innkjøp som en fagdimensjon på tvers av organisasjonen.

Kommunikasjon blir viktig i en slik matrise. Hver enkelt medarbeider har i denne organisasjonen et eget ansvar for å områ seg, både i dimensjonen mot kunden, men også i dimensjonen mot eget fagfelt. Problemløsning mellom dyktige medarbeidere med samme misjon er svært potent. Der er en innlysende mulighet for nyskapning og nytenkning hvis vi får til dette.

Elon Musk avslutter sin e-post til sine ansatte med «Always view yourself as working for the good of the company and never your dept», og slik må det være.

Sykehusinnkjøp HF er i dag en organisasjon med mange overførte enheter. Uten samarbeid og kommunikasjon på tvers, vil den forbli det. Men jeg har troen på at vi skal klare å bli ett Sykehusinnkjøp. Det er utrolig hva en kan få til bare flinke medarbeidere får jobbet og snakket sammen.

Til uken reiser jeg Norge rundt for å snakke direkte med alle våre medarbeidere om planen vi har lagt fram, og for å lytte til deres tanker om hva som blir viktig for å klare å levere en større merverdi til sykehusene, i fellesskap.

Håper alle har hatt en fin helg, og ønsker samtidig en god uke!

Helga mi ble blant annet tilbrakt foran grillen på fotballcup i helgen. Fint å bidra i det lokale idrettslaget!