Close

25/04/2016

Direktørstilling utlyst

Sak 32 Vedlegg 1 utlysning annonse administrerende direktør Sykehusinnkjøp HF

Stillingen som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF er nå lyst ut.

Vi søker en dyktig toppleder som skal videreutvikle og profesjonalisere innkjøpsfunksjonen for hele spesialisthelsetjenesten. Du skal bygge opp og organisere virksomheten og etablere en felles bedriftskultur med kompetente og motiverte medarbeidere. Sykehusinnkjøp HF vil samarbeide tett med sine kunder, og du må evne å sette deg inn i deres behov og skape tillit. Å forstå den kliniske hverdagen er avgjørende for å lykkes.

Sykehusinnkjøp HF blir en av landets aller største miljøer for innkjøp, og du skal utvikle og lede en organisasjon der medarbeidere på alle nivåer er bevisst sitt samfunnsansvar i forhold til etisk handel og miljø.

Stillingen gir en stor kontaktflate, både i nasjonale og internasjonale leverandørmarkeder og i spesialisthelsetjenesten. Vi ønsker en administrerende direktør som skaper engasjement og gode relasjoner og samtidig har solid kommersiell legning og evner å utfordre og utvikle strategiske leverandører. Den ideelle kandidaten har høyere utdanning, erfaring fra endrings- og utviklingsprosesser i store, komplekse virksomheter, innkjøpsstrategisk kompetanse på høyt nivå og interesse for å videreutvikle innkjøpssamarbeid i spesialisthelsetjenesten.

Se også Delphi Consulting.

Du vil rapportere til et eget styre. Stor reisevirksomhet må påregnes. Ta gjerne konfidensiell og uforpliktende kontakt med Liv S. Bøe, Delphi Consulting, tlf. 23 33 27 70 eller styrets leder Steinar Marthinsen, tlf. 906 54 761.

Søknad og CV merket 45717 sendes delphi@delphi-consulting.no snarest, og senest innen 9. mai 2016. For fullstendig annonse, se www.delphi-consulting.no.