Close

11/12/2016

Alt skal ordnes til jul

Les ukas blogg fra administrerende direktør.

Det er rart med det, hvordan julen er en slik milepæl i året. Alt skal liksom landes før jul, og før det nye året kommer. Det betyr at i slutten av november og begynnelsen av desember er der som regel mange løse tråder en skal holde styr på, og helst flette sammen til noe som ligner noe helhetlig.

Denne uken var der en hel del å ordne i Vadsø tidlig i uken. Spesielt var det viktig å samle staben som nå skal levere tjenester til mange nye lokasjoner rundt i Norge, etter virksomhetsoverdragelser fra Helse Vest og Helse Midt-Norge. Selv om virksomhetsoverdragelsene gikk veldig bra, er der mye å gjøre for staben i tiden fremover.

Styremøtet 7. desember ble avholdt på Grev Wedels plass.

Overskriften denne uken ble nok likevel økonomi. I styremøtet 7. desember diskuterte styret budsjett, og det knytter seg spenning til den budsjettrammen som legges fra regionene. Spesielt viktig er økonomien for en helt ny virksomhet som skal utvikle seg til en tjeneste som skal gi gode innkjøp – mer helse!

Budsjetter er viktig, men kanskje enda viktigere er lønnen til de ansatte.

På styremøtet fikk vi også en presentasjon av IT-plattformen vi skal få fra Helse Nord IKT i 2017.

Det knyttet seg stor spenning til lønnskjøringen som ble gjort fra ny leverandør av lønnstjenester fredag. Vi fikk noen timer med hjertet i halsen da der viste seg å være noen tekniske problemer! Men med rask oppfølging av økonomi og IKT i Vadsø løste dette seg, og lønnen ble kjørt.

Torsdag fikk jeg muligheten til å møte gamle kjente igjen. Jeg var invitert til Helse Sør-Øst for å presentere Sykehusinnkjøp HF for innkjøpere i regionen. Det skal bli hyggelig å kunne ta imot de som blir virksomhetsoverdratt fra den regionen når den tid kommer. Først skal vi ta imot ansatte fra en annen region, nemlig Helse Nord. Denne uken falt det meste på plass for at det skal skje på en god måte. Ansatte fra Sykehuspartner HF vil også bli virksomhetsoverdratt ved nyåret.

I uken som kommer vil vi fortsette å samle løse tråder, og rydde unna saker og få ting på plass. Vi skal ha ledermøte i Vadsø, og vi vil avslutte etableringsprosjektet vi har kjørt for å få alle praktiske ting på plass for å kunne drive et helseforetak på en forsvarlig måte. Med alt dette på plass, blir det forhåpentlig tid til å bidra i hjemmet for å forberede oss til jul.
God uke!