Close

16/01/2017

Anbudsseminar for legemidler

I løpet av januar og februar vil divisjon legemidler gjennomføre årets første anbudsseminar for legemidler.

Denne uka starter det med  seminar om immunmodulerende legemidler for MS og resultater av anbud for 2017.

På programmet står blant annet kommunikasjonsleder Gudrun Østhassel i MS-forbundet om livet med MS, erfaringer fra stamcellebehandling i Norge – klinisk praksis og planlagt studie ved professor Lars Bø fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS ved Haukeland universitetssykehus og Bente Hayes fra Sykehusinnkjøp HF om tilgjengelighet av MS behandling i Norge i et internasjonalt perspektiv.

MS-seminaret arrangeres 18. og 19. januar. Deretter følger seminar om biologisk behandling innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi (TNF/Bio) samt resultater av LIS-anbud 26. og 27. januar, etterfulgt av seminar om hepatitt C-behandling samt resultater av anbudene her 7. februar.

På alle seminarene er det invitert en rekke interessante fagfolk til å holde foredrag.

Målgruppen for seminarene er våre kontakter, leger og helsepersonell, legemiddel-komiteer, fagdirektører, pasientorganisasjoner, leverandører og andre representanter fra helseforetakene med interesse for de bestemte fagområdene.