Close

09/01/2017

Årets første blogg

Kjetil M. Istad om starten på året.

Juleferien var over og vi skulle starte på det nye året. Dette blir et spennende år!

Allerede første uke skulle vi ta imot nye medarbeidere fra Drammen. Det gjorde vi også, med kake og taler og det som skal til. Les mer om dette her.

Møte med ledelsen i Helse Nord RHF i Bodø denne uken var viktig for å holde en god fremdrift på virksomhetsoverdragelse der. Det jobbes godt i nord for å få gjennomført virksomhetsoverdragelse.

Ledergruppen i Sykehusinnkjøp HF møttes også denne uken i Oslo for å forberede året. Det er mye som skal gjøres.

Ledergruppen møttes med friskt mot, men året begynte på en litt annerledes måte enn det mange ville trodd. I nyttårshelgen fikk vi vite om at en av våre ansatte fra Bergen var funnet død.

Det var fint å få snakket om dette og delt sorgen i fellesskap. Vi blir alle påvirket når en kjær venn og medarbeider går bort. Der er mange ting som må håndteres for å gi best mulig støtte til familien som er etterlatt, og til de nærmeste kollegaer som vil finne sin arbeidshverdag tommere i tiden fremover. Våre tanker går først og fremst til kone, barn og nærmeste familie.