Close

Avtaler - legemidler

På denne siden finner du en oversikt over de avtalene som divisjon legemidler har inngått, med anbefaling av legemidler for ulike brukergrupper. Klikk på tittelen for å få opp dokumenter med avtaler og anbefalinger.

Kolonistimulerende faktorer

LIS-kolonistimmulerende avtaler 2018 i perioden 1.3.2018 – 31.1.2019 med opsjon til forlengelse til 28.2.2020.

Blodkoagulasjonsfaktorer

LIS-avtaler i perioden 1.7.2017 – 30.6.2018 og anbefalinger for valg av blodkoagulasjonsfaktorer.

Hepatitt C

Reviderte LIS-hepatitt C avtaler 2017 i perioden 1.3.2017 – 30.11.2017 – med opsjon til forlengelse til 28.2.2018.

Multippel sklerose (MS)

LIS-avtaler i perioden 1.3.2017 – 28.2.2018 og anbefaling ved valg av sykdomsmodulerende legemidler for behandling av multippel sklerose (MS).

TNF/Bio

LIS-avtaler i perioden 1.5.2017 – 30.4.2018 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

Onkologi

LIS anbefalinger for onkologipreparater. Avtaleperioden er 13 måneder, fra 1. november 2016 til 30.november 2017, med mulighet for forlengelse til 28. februar 2018.