Close

19/03/2017

Bellona som inspirasjon

Les mer om uka som har gått i Kjetil M. Istads blogginnlegg.

Vil det skje endringer om en fortsetter å gjøre alt som før? Svaret er kanskje innlysende, men spørsmålet må stilles, det forstod jeg etter å ha lyttet til et meget godt innlegg av Frederic Hauge på spesialisthelsetjenestens miljøkonferanse denne uken. Ikke bare må spørsmålet stilles, det må følges opp med konkret adferdsendring og handling. En liten endring er nok ikke godt nok når det gjelder å løse miljø- og klimautfordringene vi står ovenfor.

Når det gjelder miljø snakker vi om paradigmeskifter hvis det skal monne. Hauge snakket om hvordan Bellona var først ute med el-bil på slutten av 80-tallet. De gikk foran, satset på noe som enda ikke var spesielt bra eller mainstream. Men de gjorde noe som ikke var vanlig, og nesten 30 år senere har endringen skjedd i den retning som Bellona var med å stake ut. I dag jobber Bellona med Tesla og andre nytenkere, og former fremtiden.

For meg var deltakelse på miljøkonferansen inspirerende på mange nivå. Jeg har ståltro på at innkjøp har en nøkkelrolle å spille hvis spesialisthelsetjenesten skal redusere sitt klimaavtrykk. Men jeg innser samtidig at vi må være villig til å tenke helt nytt for å få det til. Det slår meg hvor nært satsing på miljøarbeid ligger til ønsket om at innkjøpsfunksjonen skal bidra til å få flere og bedre innovative løsninger inn i norske sykehus.

Miljøsatsing og innovasjon må gå hånd i hånd, for uten nye løsninger på gamle problemer, vil vi bare fortsette i samme tralten, kanskje forbedre marginalt, men aldri få til store skifter, slik Bellona har vist er mulig.

Fra kontoret i Vadsø denne uka.

Ledergruppen vår møttes denne uken i Vadsø for å diskutere hvordan vi kan utvikle vårt foretak. Vi har kommet langt på kort tid i forhold til grunnleggende prosesser og rutiner. Det gir en trygghet som jeg tror et større foretak er helt avhengig av. Vi har startet å utvikle et veikart for egen utvikling i 2017, som vi håper å diskutere med styret i april.

Jeg innser at det er først når vi begynner å jobbe annerledes at vi kan få til større endringer, men samtidig er det behov for en viss tålmodighet og forberede det som kommer på en grundig og god måte. Vi skal endre vår virksomhet til å bli en kategoribasert innkjøpsvirksomhet, som skal gjøre innovative anskaffelser som en integrert del av virksomheten. Potensialet i dette er stort.

Det er stort for miljø, for etisk handel, for pasientsikkerhet, for pasientopplevelsen i sykehus, og det har ikke minst økonomiske potensialer.  Vi skal hente ut dette potensialet. Ikke ved å jobbe som før, men ved å være en pådriver for endring av det klassiske offentlige innkjøp.

Til uken er det styremøte og jeg håper å få tatt en tur til Drammen for å høre om utviklingen av Forsyningssenteret i Helse Sør-Øst.

God uke!