Close

29/04/2017

Bergen, Brussel og beslutninger

Her er ukas blogg fra Kjetil M. Istad. 

Kjetil Istad og An Baeyens fra EU-kommisjonen i Brussel denne uka.

Kjetil Istad og An Baeyens fra EU-kommisjonen i Brussel denne uka.

Hver uke i Sykehusinnkjøp HF er en spennende uke, og slik var det også denne uken. Møte i ledergruppa i Bergen, foredrag om innkjøp for EU-kommisjonen i Brussel og styremøte er noen av gledene jeg har hatt denne uken. En merker at det er norsk vår. Alle årstider på en gang. Snøkav om morgenen, hestehov om kvelden. Våren er også en tid der en begynner å tine litt og en begynner å glede seg til sommer sol og varme, og en ønsker å rydde opp og gjøre alt klart for det fine som skal komme. Vi er nok litt der vi også. Det er mange saker som vi har jobbet med som etter hvert begynner å få sin form, og som skal ryddes unna en etter en før solen virkelig kan skinne. For solen kommer til å skinne, det er jeg overbevist om.

I Brussel denne uken fikk vi snakke litt om hvordan vi har organisert oss i Norge, og gitt noen eksempler på innovative anskaffelser fra spesialisthelsetjenesten. Responsen var meget positiv! Jeg opplever at vi gjør mange riktige grep i Norge, og at vi er i ferd med å utvikle innkjøpsfunksjonen til noe riktig unikt innenfor offentlige anskaffelser, eller innenfor «best practices in public procurement» som var tittel på arbeidsmøtet EU kommisjonen hadde invitert oss til.

Våre beste eksempler har kommet der vi har tatt et steg tilbake fra det konkrete produkt eller tjeneste vi tror vi har behov for, og heller utfordret markedet på å løse et behov eller hjelpe oss å forbedre i forhold til prosess. Det er der vi har invitert omverden inn til å hjelpe oss å tenke, at vi har gode historier og beste praksis. Det er ikke nødvendigvis et produkt eller en tjeneste i seg selv som gir verdi inn i spesialisthelsetjenesten. Det er hvilken effekt og positiv påvirkning disse har på pasientbehandlingen som vi skal være opptatt av. Det er denne grunnholdningen vi demonstrerte gjennom eksempler, vi fikk veldig god feedback på. Leverandørutviklingsprogrammet har jobbet for denne tilnærmingen i mange år, og tilnærmingen de bruker med de gode eksempler, fungerer godt.

Innkjøpsfaglig var Brussel en virkelig opptur, og vi fikk en bekreftelse på at Norge er på riktig vei. Uken ble avsluttet med det mer administrative som er nødvendig for at innkjøpsfunksjonen skal fungere. I styremøtet diskuterte vi alt fra felles IKT plattform til innspill til økonomisk langtidsplan. Vi fikk i styremøtet orientert om de prioriteringer vi gjør for 2017 gjennom vårt veikart for året. 2017 er et litt spesielt år, et etableringsår. Vi har lyst å gjøre fryktelig mye, men vi må konsentrere oss om de forhold til legger grunnlag for en sunn og god innkjøpsfunksjon. Vi kan derimot ikke glemme hva denne funksjonen skal bidra til. Vi skal gi en positiv effekt inn i spesialisthelsetjenesten, vi skal skape merverdi for norske helseforetak! Det krever at vi konstant utfordrer oss selv i forhold til hvordan vi driver anskaffelser, hvordan vi jobber kontra de som er naturlige å sammenligne seg med, og fremfor alt lytte til de gode ideer og tilnærminger som er der ute. Tankesettet rundt innovative anskaffelser er en slik tilnærming. Og den henger sammen med vårt mål; gode innkjøp, mer helse!

Kommende uke gleder jeg meg til å møte våre ansatte i vår divisjon nord, samtidig som vi gleder oss til å virksomhetsoverdra 34 ansatte fra Helse Sør-øst. Nye knopper springer ut!

God uke!