Close

12/02/2017

Besøk i Østfold, styreseminar og personlig erfaring med helsevesenet

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Denne uken startet med en tur til Sarpsborg for å møte ansatte der som skal virksomhetsoverdras til Sykehusinnkjøp HF i løpet av våren. Ledelsen i Østfold og de tillitsvalgte der er veldig positive til den kommende endringen, og jeg opplever at vi har en god dialog rundt hvordan samhandlingen skal fungere i tiden fremover. Det er prioritet hos oss at Østfold, og andre sykehus hvor vi overdrar medarbeidere, skal oppleve å få like god innkjøpstjeneste som tidligere.

Denne uken hadde vi styreseminar i Drammen. Det var godt å få diskutert videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF sammen med ledergruppen og styret. Jeg tror vi la et godt grunnlag for vår videre utvikling og i forhold til de prioriteringer vi må gjøre. Vi brukte spesielt god tid på å diskutere legemiddelområdet. Det er et stort og viktig område for oss, som vi nå forsterker ytterligere.

Følg våre hjemmesider for oppdateringer om utlysning av nye stillinger!

Innføring av internkontrollsystemer blir også et viktig arbeid fremover, for å sikre oss om at vi har en sunn organisasjon med riktige styrings- og kontrollsystemer, før vi utvikler oss videre. Styret støttet denne tilnærmingen, så det vil få fokus fremover.

Denne uken vil jeg også gjerne gi honnør til prehospitale tjenester, til ambulansene og deres personell. Ved to anledninger de siste ukene har vi fått hjelp av disse fantastiske menneskene hjemme. Feberkramper på barn er skummelt. Men ved rask bistand fra ambulansepersonell har det gått bra, og det er jeg veldig takknemlig for.

Jeg er stolt av at Sykehusinnkjøp HF kan bidra til at blant annet prehospitale tjenester får det utstyret de har behov for, slik at deres fagfolk kan drive pasientbehandling på ypperste nivå.

Ønsker alle en feberfri uke!