Close

25/01/2017

– Biotilsvarende kan gi bedre behandling til flere mennesker

Norsk studie kan bety store besparelser for norske sykehus, og ble presentert på anbudsseminar denne uken.

Nor-Switchstudien, også kalt byttestudien, er ledet av professor og avdelingssjef Tore Kvien fra Diakonhjemmet sykehus. Onsdag var han blant innlederne på Sykehusinnkjøps divisjon legemidlers anbudsseminar om resultatene fra studien.

Tore Kvien innledet om Nor-Switch.

Tore Kvien innledet om Nor-Switch.

– Biotilsvarende er like mye politikk som medisin. Den eneste grunnen til at vi har biotilsvarende legemidler, er at det skal gi mindre kostnader enn originalpreparatene. De er ikke bedre, ikke dårligere, men de skal være billigere. Når de leder til lavere pris, kan man få bedre behandling til flere mennesker, sier Kvien.

Statlig finansiert
Den gjennomførte studien gikk ut på å planlegge og gjennomføre en forskningsstudie knyttet til skifte fra behandling med Remicade til biotilsvarende Remsima. Resultatet var tydelig:

Biotilsvarende står ikke tilbake for originale preparater.

481 pasienter over hele landet deltok i studien. Den ble finansiert over statsbudsjettet i 2014, og hadde ingen bindinger til kommersielle aktører.

Når et legemiddel har nådd sitt patentutløp, er det lovlig å utvikle kopier. Biologiske legemidler fremstilles ved at levende celler produserer virkestoffet. Av den grunn er det ikke mulig å fremstille en helt identisk kopi, men såkalt biotilsvarende. For å bli godkjent, må man kunne påvise tilsvarende effekt og sikkerhet for å få godkjenning.

– Trenger flere studier

Overlege Kristin Kaasen Jørgensen på Ahus, som også har deltatt i prosjektgruppen for studiet, understreket i sitt foredrag at man ikke automatisk kan overføre resultatene fra Nor-switch til andre biotilsvarende legemidler.

Kristin Kaasen Jørgensen

Kristin Kaasen Jørgensen

– Vi mener at å svitsje fra originalpreparatet Remicade til biotilsvarende Remsima er trygt. Men vi må være forsiktige med å generalisere til andre biologiske medikamenter uten at man har evidens i bunn. Vi trenger flere studier for å kunne si mer om det, sa hun.

Dette jobber man allerede med å få til, ifølge Tore Kvien.

– Vi i prosjektgruppen jobber også med muligheten for å gjennomføre flere byttestudier i fremtiden. Nå har vi erfaringer og infrastruktur på plass, sa Kvien.

Guro Goll

Guro Goll

Det samme påpekte også overlege Guro Goll ved Diakonhjemmet sykehuset i sin presentasjon.

– Vi har fått en plattform og et nettverk som kan brukes i forskning og fagmiljø fremover, sa hun.

– Må bruke tid på prosessen med pasienter som skal bytte

Men hva betyr et slikt skifte for pasientene?

Kåre Tveit

– Mange er redde for å skifte fra noe de ser fungerer, til noe de ikke forstår skal være tilsvarende effektivt. Det er viktig å bruke tid på denne prosessen. Stressede pasienter er blir i alle fall ikke bedre, poengterte dermatolog og seksjonsoverlege Kåre Tveit ved Haukeland universitetssykehus.

Divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp gjennomfører årlige anbud for biologiske legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Det er i den forbindelse seminaret denne uken gjennomføres.

Over 200 deltakere er samlet på anbudsseminar denne uken.

 

One Comment on “– Biotilsvarende kan gi bedre behandling til flere mennesker

[…] blir også presentert for Nor-swithcstudien som ble holdt i Norge, og som mange bruker som bakgrunn for legemiddelbytte. At vi setter […]

Comments are closed.