Close

20/11/2016

Den gode samtalen

Ukas blogg fra Kjetil M. Istad.

Dialog er et ord som brukes en hel del i det offentlige rom. «Det er viktig med en god dialog». Ordet dialog er litt akademisk, litt fremmed. Men det er lett å være enig i innholdet – at der bør være en samtale mellom flere parter, en løpende meningsutveksling, for å skape forståelse og å utjevne motsetninger. For å få til dette, må en lytte til hva den andre part sier. Men for virkelig kunne lytte, må der også være en respekt som ligger til grunn, og en må  være interessert i å få tak i hva motparten faktisk ønsker.

Jeg opplever at ansatte og berørte aktører har et stort behov for å komme i dialog. Eller sagt på en annen måte, har behov for en god, gammeldags prat, en samtale, der de kan få uttrykt sine bekymringer, få stilt sine spørsmål, og å bli lyttet til. Informasjon kan helt sikkert bli bedre i enhver endringsprosess, men muligheten til å stille spørsmål og bli tatt på alvor er nok vel så viktig, og kanskje for noen, det absolutt viktigste.

Denne uken har jeg hatt det jeg opplever som gode samtaler, med innkjøpsmiljøet i Oslo, med egne ledere, og med et nytt, spennende bekjentskap, Sykehusbygg HF.

I Oslo er de opptatt av å forstå hva virksomhetsoverdragelse vil bety for de ansatte, og ikke minst for driften av Oslo universitetssykehus HF. Sykehusinnkjøp HF innebærer endringer i forhold til hvordan vi skal jobbe og samarbeide, så det er viktig å prioritere denne samtalen slik at vi skaper forståelse, og utjevner motsetninger.

Ledergruppen i Sykehusinnkjøp HF er for tiden bestående av tre ledere. Vi er godt i gang med våre diskusjoner. I drøfting med de tillitsvalgte denne uken ble vi enige om at vi skal etablere en stabslederrolle som skal ha ansvar for stabsfunksjonene. Staben skal legge til rette for at divisjonene får utført sitt virke på en effektiv og grei måte, så det er viktig at vi får dette på plass, slik at en fornuftig samtale mellom divisjon og stab kan finne sted. 1. desember får vi storinnrykk av medarbeidere fra Vest, fra Midt-Norge og fra Sykehuspartner i Drammen.

sykehusbygg

På besøk hos Sykehusbygg, med utsikt mot St. Olavs hospital.

På fredag var jeg invitert til Sykehusbygg HF i Trondheim. De er et relativt ungt nasjonalt foretak med ansvar for de store byggeprosjektene i sykehus-Norge. De var interesserte og nysgjerrige på hva Sykehusinnkjøp HF kunne bidra med, og jeg opplevde at vi fikk en meget god start på en samtale som kan føre oss frem til former for samarbeid som vi ikke har i dag, til det beste for våre sykehus og pasienter som får behandling der. Det blir en spennende samtale å følge.

Sykehusbygg HF har kontorer like ved Lerkendal Stadion, så jeg fikk et inntrykk av andre spennende ting som skjer, nemlig cupfinalen denne helgen. Det ble ytterligere forsterket av fullt fly med festglade trøndere på vei til Oslo. Håper alle fotballinteresserte har hygget seg sammen i helgen, og tenk på at den kanskje viktigste samtalen vi har med hverandre er uten ord. Det viser fotballsupportere som møtes i Oslo hver høst til fulle. Smil, latter, en god klem og allsang skaper forståelse og utjevner motsetninger uten at ord kompliserer det.

Til uken møtes altså deltakerne i vårt etableringsprosjekt i Vadsø. Jeg kan ikke love noen allsang, men at vi skal ha gode samtaler, det er sikkert.

Ha en god uke!