Close

22/01/2017

Det går mot lysere tider

Soldag i Vadsø, styrings-, risiko og internkontrollsystem og kategoribasert innkjøp i ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Utsikten fra kontoret i Vadsø.

Denne uka feiret man at solen viste seg over horisonten i nord. I Vadsø skinte solen igjen onsdag. Det går mot lysere tider!

Slik føles det litt med Sykehusinnkjøp HF også. Vi har i flere måneder jobbet for å få praktiske ting avklart for at vi skal kunne ta imot ansatte på en god måte. Denne uken fikk vi på plass en leder for vår divisjon nord, som blir Rune Sætermo. Det er jeg veldig glad for at vi har landet, for da skal vi nok klare en virksomhetsoverdragelse også der. Vi skal diskutere dette med styret til uken, og håper at vi da kan gjennomføre virksomhetsoverdragelse i 1. februar.

Parallelt med etablering av organisasjonen ser jeg at vi heldigvis begynner å se konturene av oppdraget vi skal levere på i 2017. Sykehusinnkjøp HF er en innkjøpstjeneste for alle sykehus i Norge, og har i så måte et viktig oppdrag i å tilføre sykehusene nye, innovative løsninger som kan bidra til at helsepersonell der kan jobbe enda bedre og smartere, til det beste for pasientene.

Dette skal vi gjøre på en måte som selvsagt også sikrer god økonomi for sykehusene. God økonomi, i fornuftige og smarte løsninger som kan videreutvikle helsetjenesten, er nok det vi i stort vil bli målt på. Vi kaller dette for «gode innkjøp, mer helse!»

For å legge en grunnmur som skal gjøre dette mulig, på tvers av vår organisasjon i hele Norge, diskuterte ledergruppen denne uken innføring av et styrings-, risiko og internkontrollsystem, og vi skal senere i måneden diskutere organisering av dette arbeidet. Jeg tror det er fornuftig å bygge et slikt system, slik at det kan ligge til grunn for vår videre utvikling.

Innføring av kategoribasert innkjøp vil nok tjene på det, fordi da har vi basisprosessene på plass. Flere deler av organisasjonen forbereder seg i det stille for innføring av kategoribasert innkjøp. På onsdag skal jeg møte ansatte som jobber med anskaffelse av medisinsk teknisk utstyr. Blir spennende å høre hvor langt de har kommet.

Så solen er på vei over horisonten i nord. Det er bra og vitner om at det går mot lysere tider. Mandag skal oppdragsdokumentet vårt diskuteres av våre eiere, og vi får en endelig bekreftelse på våre økonomiske rammer i 2017. Jeg vil nyte solen i Vadsø mens jeg krysser fingrene.

Ha en god uke!