Close

01/03/2017

Dette skal Sykehusinnkjøp gjøre i 2017

Sykehusinnkjøp HF har nå fått sitt oppdragsdokument fra de regionale helseforetakene.

De fire regionale helseforetakene har nå levert fra seg sitt oppdragsdokument til Sykehusinnkjøp.

De fire regionale helseforetakene har nå levert fra seg sitt oppdragsdokument til Sykehusinnkjøp.

I dette dokumentet beskriver de regionale helseforetakene hva Sykehusinnkjøp HF skal gjøre i løpet av 2017, med utgangspunkt i overordnede føringer, økonomiske rammer og faglige prioriteringer.

 

Her kan du lese hele oppdragsdokumentet

Og oppdraget og bestillingen som nå kommer fra eierne er ambisiøse på vegne av Sykehusinnkjøp.

– Vi er i gang med et år som vil å by på mange, store utfordringer. Det kommer til å bli spennende, og vi gleder oss til å gå i gang med oppdraget de fire regionale helseforetakene har gitt oss, sier administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp.

Skal utvikle selskapet

Som et nytt helseforetak vil en viktig del av jobben i 2017 gå ut på å utvikle Sykehusinnkjøp videre som selskap. I oppdragsdokumentet er det beskrevet tre overordnede krav som vil være viktig i det første skikkelige driftsåret for selskapet:

  1. Få organisert og dimensjonert hver divisjon til å levere i henhold til avtaler og avtaleforvaltning til sin region.
  2. Utarbeide innkjøpsplaner for hver region som også er samordnet med nasjonale innkjøpsplaner.
  3. Synliggjøre avtaledekning for hver region, og utarbeide handlingsplan med mål om full avtaledekning for hver enkelt region.

Viderefører arbeidsoppgaver

Som i etableringsfasen av selskapet skal de ulike divisjonene videreføre de samme oppgavene de jobbet med før de ble virksomhetsoverdratt inn i Sykehusinnkjøp. Dette vil i oppstartsåret 2017 gi sikkerhet for eksisterende kapasitet og kompetanse på levering av innkjøpstjenester til helseforetakene i hver region.

– Samtidig som vi skal utvikle Sykehusinnkjøp videre som selskap er det viktig at vi er forutsigbare og leverer de tjenestene sykehusene fortløpende trenger, sier Kjetil Istad.

One Comment on “Dette skal Sykehusinnkjøp gjøre i 2017

[…] Dette skal Sykehusinnkjøp gjøre i 2017 […]

Comments are closed.