Close

Divisjonene i Sykehusinnkjøp

Sykehusinnkjøp HF består av seks divisjoner, samt stab. Under ser du hvilke divisjoner som utgjør foretaket.

Divisjon nasjonale tjenester

Denne divisjonen har kontor i Vadsø, og jobber med nasjonale anskaffelser (tidligere HINAS). Divisjonen ledes av Harald I. Johnsen. For å se nasjonale avtaler og pågående anskaffelser, klikk her.

Divisjon legemidler

Divisjon legemidler (tidligere LIS) innhenter tilbud på alle legemidler som anvendes i helseforetakene. Divisjonen holder til i Oslo. Divisjonsdirektør er Bente Hayes. Mer om divisjonen kan du lese her.

Divisjon nord

Divisjon nord ble virksomhetsoverdratt 1. februar 2017. I denne divisjonen har Sykehusinnkjøp kontorsteder i Mo i Rana, Bodø, Harstad, Tromsø og Kirkenes. Harald I. Johnsen er konstituert som divisjonsdirektør.

Divisjon Midt-Norge

Denne divisjonen utgjør innkjøpsressurser fra Helse Midt-Norge, og har kontorer på Levanger, Stjørdal, i Trondheim, Ålesund og Molde. Divisjonen ledes av konstituert divisjonsdirektør Monika Strømmen Jensen.

Divisjon vest

Divisjon Vest består av det tidligere foretaket Helse Vest Innkjøp HF, og består av medarbeidere på dem steder: Bergen, Stavanger, Haugesund, Førde og Nordfjordeid. Divisjonen ledes av Jannicke Daae Tønjum. Tilgang til avtaler finnes her, mens support til denne siden finnes her. Disse sidene fungerer kun for brukere i Helse Vest. Telefonnummer direkte til divisjon vest er 55 97 67 00.

Divisjon sør-øst

Divisjonen ledes av konstituert divisjonsdirektør Cathrine Moen Fuhre. Medarbeidere fra Sykehuspartner ble virksomhetsoverdratt 1. januar 2017. For informasjon til leverandører om denne virksomhetsoverdragelsen, se her.

Fra 1. mai er 34 medarbeidere fra innkjøpsavdelingene i Helse Sør-Østs øvrige helseforetak også virksomhetsoverdratt til divisjonen. Konstituert avdelingsleder for disse er Anne Cecilie Sæther.