Close

29/03/2017

– Du har vært en pionér

Grunnleggeren av legemiddelinnkjøpssamarbeidet, Torfinn Aanes, går av med pensjon.

Aanes ble takket av med gaver og gode ord. Her med Bente Hayes.

Aanes slutter etter 22 år i innkjøpsorganisasjonens tjeneste, og ble takket av i Sykehusinnkjøps lokaler i Oslo onsdag.

– Du har gått foran og skapt noe som legges merke til, både nasjonalt og internasjonalt. Du har lagt ned en bragd av et stykke jobb, og er en pionér, sa innkjøpsdirektør for legemidler, Bente Hayes under markeringen for Torfinn Aanes.

Jan Henrik Lund, Torfinn Aanes og Torfinn Hansen

– Flere pasienter har fått behandling
Han var grunnleggeren av det som tidligere het Legemiddelinnkjøpssamabeid, nå divisjon legemidler i Sykehusinnkjøp. Gjennom 22 år, hovedsaklig under Aanes’ ledelse, har organisasjonen sørget for besparelser for samfunnet i milliardklassen.

– Du og medarbeiderne i LIS har sørget for at utallige flere pasienter har fått behandling. Ikke bare det, men man har også fått tidligere behandling, sa Hayes.

For gjennom å gjøre felles anskaffelser for alle norske sykehus innen legemidler, har man oppnådd store rabatter.

– Vi skal bygge videre på det arbeidet du har nedlagt, og forvalte det gode fundamentet vider. Du etterlater deg en stor arv, sa Hayes.

Steinar Madsen i Statens Legemiddelverk var blant gjestene.

Relasjonsbygger
Aanes har jobbet som administrativ leder i LIS siden oppstarten i 1995. Under markeringen onsdag ble det også pekt på Aanes’ evne til å skape relasjoner.

– Vi skal fortsette å bruke mye av ditt tankesett videre i oppbyggingen av Sykehusinnkjøp. For eksempel den store suksessen med LIS-kontakter, og dialogen mot sykehusene. På din vei mot pensjonisttilværelsen kan du ta med deg at du har etterlatt et stort fotavtrykk, sa administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp.

Under avslutningen for Aanes deltok inviterte gjester, blant dem Laila Bruun fra Oslo Universitetssykehus HF. Hun trakk også fram Aanes’ personlige egenskaper, som han pågangsmot og samarbeidsevner.

– Jeg er sikker på at du har bygd opp den mest kostnadseffektive organisasjonen i norsk helsevesen, sa Bruun.

Torfinn Aanes og leder i LIS Fagråd, Gustav Lehne.

– Helse-Norge er deg evig takknemlig
Også lederen av Fagrådet, Gustav Lehne, benyttet muligheten til å gi Torfinn Aanes gode skussmål.

– Du har fantastiske resultater å vise til, og man kan snakke om milliarder i besparelse i forhold til maxpriser på legemidler. Du har etablert en kultur og en samarbeidsform som kommer til å fortsette lenge etter du slutter. Helse-Norge er deg evig takknemlig.

Også kollegaer og representanter fra leverandørindustrien ytret sin takknemlighet, og trakk fram

Laila Bruun, Gustav Lehne, Torfinn Aanes, Marie Tågmark og Anne Helen Ognøy

Aanes’ integritet, samarbeidsevner og personlighet. Aanes selv sa at han fortsatt brenner for muligheten til å behandle flere pasienter.

– Dette har vært en veldig givende jobb, og en fantastisk reise. Etter alle disse årene har jeg blitt stolt av å jobbe for norsk helsevesen. Det er utrolig mange dyktige og skikkelige folk. Tusen takk for alt som har vært, det har vært stort, sier han.

Torfinn Aanes

Torfinn Aanes har sin siste dag 31. mars.

One Comment on “– Du har vært en pionér

[…] – Du har vært en pionér […]

Comments are closed.