Close

07/06/2017

Elkjøp skal levere hvitevarer til norske sykehus

Elkjøp blir leverandør av hvitevarer til norske sykehus de neste årene.

Elkjøp blir leverandør av hvitevarer til norske sykehus de neste årene.

Sykehusinnkjøp HF har for første gang forhandlet frem en nasjonal innkjøpsavtale for hvitevarer.

Det er en kjent leverandør som nå skal levere hvitevarer til alle landets sykehus. Med Elkjøp på plass som leverandør har Sykehusinnkjøp HF for første gang inngått en nasjonal avtale om innkjøp av hvitevarer. Dette skal sikre sykehusene gode produkter til en riktig pris.

– Elkjøp leverte inn et meget godt tilbud, og de lå om trent 35 prosent lavere i pris enn leverandøren som ble innstilt som nummer to. Med en nasjonal avtale får vi like og konkurransedyktige priser over hele landet, sier prosjektleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp HF.

Betydelig innsparingspotensial

Frem til i dag har enkelte helseforetak hatt lokale innkjøpsavtaler på hvitevarer, mens andre har kjøpt inn disse produktene helt uten avtale. Derfor vil de nå ha mulighet til betydelige innsparinger når den nye nasjonale innkjøpsavtalen er på plass.

– Vi ser på dette som et område med betydelig innsparingspotensial. Helseforetakene kjøper inn relativt like produkter over hele landet, og derfor er det et område som egner seg godt for en felles nasjonal innkjøpsavtale, sier Chatwal.

Sikrer nye produkter

Avtalen sikrer også at helseforetakene skal få tilgang til de nyeste og beste produktene til enhver tid.

– Dette er en bransje hvor det skjer endringer svært raskt. Dette er det tatt høyde for i avtalen, slik at helseforetakene hele tiden vil få de nyeste produktene til et fast påslag på kostpris, sier Chatwal.

Den årlige omsetningen på avtalen er estimert til å ligge på mellom 6-8 millioner kroner. Avtalen har en varighet på to år, med mulighet for forlengelse med inntil to år.