Close

01/09/2017

Et lite jubileum, en milepæl og en viktig sykkeltur

Les blogg fra administrerende direktør Kjetil  M. Istad.

I dag våknet jeg opp for å reise til styremøtet i Trondheim og kjente litt etter hvordan det var å ha jobbet akkurat 1 år i Sykehusinnkjøp HF. Sammenlignet med hvordan situasjonen var for et år siden, kan vi vel trygt slå fast at mye har skjedd, og jeg våger å påstå at det går i en riktig retning.

Jeg synes det føles godt å jobbe i Sykehusinnkjøp HF, og jeg er stolt over det vi har fått til. Der er mange som har jobbet mye dette året for å lose oss gjennom etableringsfasen. Jeg føler en enorm takknemlighet i forhold til denne innsatsen. Styret har vært viktig for oss, samarbeid med regioner og sykehus likeså, men frem for alt er det ansatte i Sykehusinnkjøp HF som har brettet opp ermene og bestemt seg for at dette skulle vi få til.

Nå går vi inn i neste fase, som handler om å strukturere oss i forhold til å fungere som én kategoribasert innkjøpsorganisasjon. Tilnærming vår til dette ble tidligere i uken diskutert med våre tillitsvalgte. Dette ble også diskutert i styremøtet i dag. Jeg opplever at vi har støtte i hovedlinjene som er dratt opp, og jeg ser frem til å konkretisere dette nærmere den nærmeste måneden. Vi går med dette videre inn i en fase for videre utvikling av foretaket, og den første og virkelige milepælen er jeg glad for å ha nådd.

For meg handler struktureringen vi tenker å gjøre om å gå fra generelle tilnærminger, til en tydeligere spissing av vårt arbeid innenfor de ulike innkjøpsområdene, eller kategorier, som vi kaller dem. Vi bør og skal jobbe annerledes innenfor legemidler, kontra tjenestekjøp. Vi bør tilnærme oss utstyrsmarkedet på en annen måte enn forbruksmateriell. Markedene er forskjellig! Og sykehusenes har ulike behov eller strukturer som krever denne differensieringen. Vi jobber selvsagt slik i dag på mange områder, men nå tar vi neste steg for å formalisere det.

Det er for eksempel store forventninger til hvordan Sykehusinnkjøp HF kan legge til rette for flere innovative løsninger gjennom offentlige anskaffelser. Det er ganske stor forskjell på hvordan innovasjon foregår i de ulike markedene vi fungerer i, og vi ønsker å spisse oss tilsvarende.

Og apropos innovasjon og ny teknologi, så har vi for første gang streamet et av arrangementene våre på nett. Det skjedde da divisjon legemidler hadde anbudsseminar for spesialpreparater i Stavanger denne uka. Du kan se de streamede innleggene i opptak på denne siden.

Til uken skal jeg delta på Norway Healthtech-seminar om innovasjon, for å informere om retningen vi går, og for å få innspill på hvordan vi best kan jobbe med innovasjon i offentlige anskaffelser.

Klar for sykkel!

Men før neste uke starter gleder jeg meg å sykle for kreftsaken! I morgen, lørdag, skal jeg delta i et arrangement i regi Oslo universitetssykehus HF, Granfondo Don Pedro. Håper å se et stort oppmøte der for den gode saken, der deltakeravgiften går uavkortet til Kreftforeningen.

Jeg ønsker alle en god helg, og en god kommende uke!