Close

02/02/2018

Et mangfoldig program på dialogkonferansen

Les mer om innholdet i konferansen her!

Det er ennå noen dager igjen til påmeldingsfristen til Sykehusinnkjøps første dialogkonferanse, og nå er programmet for plenumsesjonene klart.

Dialogkonferansen arrangeres 6. og 7.  mars. Du kan lese mer om konferansen ved å klikke på denne lenka.

Det vil bli plenumsesjoner både tirsdag og onsdag morgen med et mangfold av inspirerende innlegg. Helseinnovasjon, leverandørutvikling, leverandørsamarbeid og viktigheten av det gode innkjøp for sykehusene, er temaer som er på agendaen på konferansen. Ikke glem å melde deg på! Du finner påmelding her.

Program

For fullstendig og oppdatert program med nøyaktige klokkeslett, se denne lenka.

Tirsdag 6.mars

Kl. 09.00 – 13.00:

 • Styreleder Steinar Marthinsen, Sykehusinnkjøp – Bakgrunn og målsetting for etableringen av Sykehusinnkjøp
 • Administrerende direktør Kathrine Myhre, Norway Health Tech – Markedsdrevet innovasjon og helseinnovasjon
 • Prosjektleder Riche Vestby, Nasjonalt program for leverandørutvikling – Innovative anskaffelser når behov møter marked
 • Advokat Arnhild Dordi Gjønnes, NHO – De gode og viktige møtene mellom leverandører og innkjøper/kunde og etikken som da må ligge i bunn
 • Administrerende direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp – Et blikk inn i årets planlagte anskaffelser i Sykehusinnkjøp
 • Administerende direktør Atle Hunstad, MedTek Norge – Medisinsk utstyrsindustri som verktøy for bedre helse- og samfunnsøkonomi

12.00 – 13.00: Lunsj

13.00 – 15.00: Parallelle sesjoner – seks kategorier

15.30 – 18.00: Speed-dating

Onsdag 7.mars

Kl. 09.00 – 10.30

 • Administrerende direktør Kjetil Istad, Sykehusinnkjøp, oppsummering av første dag
 • Helse- og omsorgsminister Bent Høie innleder
 • Administrerende direktør Karita Bekkemellem, LMI
 • Administrerende direktør Lars Vorland, Helse Nord – Viktigheten av det gode innkjøp sett fra sykehusenes side
 • Professor Dag Morten Dalen, BI – Innovative anskaffelsesprosesser og forskning på området

10.30 – 13.00: Speed-dating

For kategori legemidler: 11.00-14.00 Rundbordskonferanse strategiprosess, utvalgte leverandører. Egen informasjon sendes deltakere her.

13.00: Lunsj

Innhold i parallellsesjonene

Etter lunsj første dag er det seks kategorier som vil ha hver sin parallellsesjon. Her vil det ved siden av presentasjon av kommende anskaffelser, også bli belyst kategorispesifikke temaer.

Følgende ansatte i Sykehusinnkjøp er ansvarlige for programmet i de ulike kategoriene:

 • Innkjøpsdirektør Ole-Magne Kleven, nasjonale tjenester: Bygg- og eiendomsdrift
 • Kategorileder Lina Marie Rudborg, divisjon nord: Kirurgiske produkter
 • Kategorisjef Øystein Roll, divisjon sør-øst: Medisinske forbruksvarer
 • Avdelingsleder Friedemann Starck, divisjon vest: Medisinsk teknisk utstyr
 • Kategorileder Per Stavnesli, divisjon midt-Norge: Laboratorieprodukter og –utstyr
 • Prosjektleder Eirik Sverrisson, divisjon legemidler: Legemidler

Speed-dating

Ved siden av plenumssamling og parallellsesjoner, vil det også bli 30 minutters møter mellom leverandører og medarbeidere i Sykehusinnkjøp. Her håper vi å få til den gode dialogen som skal sikre de gode innkjøp i framtiden!

Alle påmeldte vil i god tid før konferansen få tilsendt en link til en påmeldingsside for speed-datingen hvor du legger inn ønsker om hvem du vil møte, så vil et speeddatings-program bli sendt deg før ankomst til konferansen.

Konferansested

Konferansen arrangeres på det nye flotte konferansestedet «The Qube» eller «Kuben» ved Clarion Hotel & Congress Oslo Airport. Her er det romslige fasiliteter med gode muligheter for mingling.

Link til påmelding finner du altså her.

3 Comments on “Et mangfoldig program på dialogkonferansen

[…] Et mangfoldig program på dialogkonferansen […]

[…] Et mangfoldig program på dialogkonferansen […]

[…] Kaffe, nye bekjentskaper og påmeldingsfrist til Dialogkonferansen 2018 – Sykehusinnkjøp HF on Et mangfoldig program på dialogkonferansen […]

Comments are closed.