Close

16/12/2016

Etableringsprosjektet avsluttes

Siste prosjektgruppemøte ble avholdt torsdag.

På agendaen sto to saker:

Gjennomgang av styringsgruppe- og styremøte 7. desember og sluttrapport og evaluering av prosjektgjennomføringen.

Prosjektstøtte Mari Dale Slørstad og prosjektleder Mette-Linn Holte er i ferd med å avslutte sitt arbeid for Sykehusinnkjøp HF.

Evalueringa gikk på på organisering/mandat, deltakelse/samarbeid, prosjektorganisering, prosjektledelse, kommunikasjon, kvalitet/leveranse og tid/gjennomføring.

Alle arbeidsstrømlederne samt prosjektgruppa har kunnet komme med innspill på både positive erfaringer og forbedringsområder.

Styringsgruppa skal behandle sluttrapporten i starten av 2017, og så har også denne avsluttet sitt arbeid.

Konstituert stabsleder Silje Jakola-Fjeld vil i løpet av neste uke ha en overlevering fra prosjektkontoret.

– Det er naturlig å avslutte prosjektet nå, selv om ikke alle virksomhetene er overdratt. Nå har vi en stab på plass, og en organisasjon som er oppe og går for å håndtere både drift og virksomhetsoverdragelser i linja, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad.