Close

Fagråd – divisjon legemidler

Navn Stilling Foretak
Gustav Lehne Overlege OUS
Arne Reimers Dr. med. dr. philos St. Olavs Hospital
Børge Førland Gjøse Overlege Stavanger universitetssjukehus
Rune Vatnøy Sykehusapoteker Sykehusapoteket Kristiansand
Elisabeth Bjelland Berg Avdelingsleder varesalg prof Sykehusapoteket Drammen