Close

Fagråd – divisjon legemidler

Fagrådet består av: 

Rosi Flor, Klinisk rådgiver, Universitetssykehuset Nord Norge

Anne Dyvesveen, Fagsjef Sykehusleveranser, Sykehusapotekene Hf

Rune Vatnøy, Apoteker, Sykehusapoteket Kristiansand

Elisabeth Bjelland Berg, Avd. leder, Sykehusapoteket Drammen

Børge Førland Gjøse, seksjonsoverlege, Stavanger Universitetssykehus

Gustav Lehne, avdelingsoverlege, Oslo Universitetssykehus