Close

14/02/2017

Flere får behandling for hepatitt C

Det er nå klart hvilke hepatitt C-legemidler Sykehusinnkjøp HF divisjon legemidler anbefaler for 2017.

Olav Dalgård er professor ved Akershus universitetssykehus og sitter i spesialistgruppa som har vurdert tilbudene fra de ulike legemiddelselskapene.

Anbefalingene ble presentert under Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler, sitt anbudsseminar for hepatitt C-legemidler i Oslo tirsdag 7. februar. Det er en spesialgruppe bredt sammensatt av fagfolk som har vurdert de innkommende anbudene. Preparatvalgene er gjort på bakgrunn av lavest mulig tilbudspris.

Behandlingen av hepatitt C har vært svært kostbar. De som lider av sykdommen har derfor ofte måtte vente til langt inn i sykdomsforløpet får de har fått behandling. Men i det nye anbudet for 2017 har man fått ned prisene nok på enkelte medikamenter, slik en betydelig andel av pasientene nå kan få behandling langt tidligere.

– Det syns vi er en positiv nyhet. Det gjør at vi kan gi flere pasienter bedre behandling, uttalte spesialrådgiver Torfinn Aanes i Sykehusinnkjøp divisjon legemidler under anbudsseminaret.

Alle pasienter med genotype 1, som utgjør om lag 40 – 50 prosent av alle hepatitt C-pasienter, får nå tilbud om behandling med grazoprevir/elbasvir (Zepatier®) som førstevalg. Dette ble avgjort av Basert på de nye tilbudsprisene åpnet Beslutningsforum opp for muligheten til å behandle flere pasienter. Det er beregnet minst en tredobling av antall pasientbehandlinger i avtaleperioden. Da er kapasitet på sykehusene tatt hensyn til i vurderingen

Tilbud på Epclusa

I anbudet ble det bedt om å pristilbud på medikamentene, både for behandlingsstart ved leverfibrose tilsvarende stadium F0 ti F2 og for stadium F2 til F4. Og fordi pristilbudet var godt nok åpner man nå for å behandle genotype 1-pasientene fra de får påvist sykdommen.

For de øvrige genotypene skal man som hovedregel fortsatt vente med behandlingen til pasientene har leverfibrose tilsvarende stadium F2 til F4. Men også for pasientene med genotype 2 og 3 kom det positive nyheter på anbudsseminaret for hepatitt C-legemidler. Disse vil nå kunne få behandling med Epclusa, et legemiddel som lenge har vært etterspurt av behandlende leger. Dette legemidlet har vist seg å være effektivt og oppfattes som bedre å bruke av pasientene.

Skal benytte rimeligste alternativ

Anbudsresultatene som nå er lagt frem er en anbefaling for hvilke hepatitt C-legemidler legene ute på sykehusene skal benytte i 2017. Anbefalingene gjelder for pasienter ikke tidligere behandlet med direkte virkende antivirale medikamenter (DAA). Legene har likevel mulighet til å gjøre individuelle vurderinger sammen med hver enkelt pasient om hvilket legemiddel som skal benyttes.

Men de regionale helseforetakene har vedtatt å benytte spesialistgruppenes anbefalinger som instruks i egne helseforetak, noe som innebærer at rimeligste alternativ skal benyttes. Helseforetakenes lojalitet til anbefalingene er en viktig faktor i arbeidet for å oppnå lavere legemiddelpriser som igjen vil gi mulighet til å behandle flere pasienter.

– Det er ingen som vil overprøve noen sitt skjønn, men vi har også et ansvar for økonomien, og det er store prisforskjeller på de ulike medikamentene, uttalte Olav Dalgard da han presenterte anbudsresultatene på hepatitt C-seminaret.

Dalgård er professor ved Akershus universitetssykehus og sitter i spesialistgruppa som har vurdert tilbudene fra de ulike legemiddelselskapene.

For 2017 er det mottatt tilbud fra følgende legemiddelfirma (legemidler):

 • AbbVie (Exviera® og Viekirax®),
 • BMS (Daklinza®)
 • Gilead (Epclusa®, Harvoni® og Sovaldi®)
 • MSD (Zepatier®).

Enhetsprisen, eller informasjon som medfører at man kan regne seg frem til denne, er unntatt offentlighet etter forvaltningsloven (fvl) § 13 nr. 2. Innsynsbegjæringer behandles i samråd med Sykehusinnkjøp divisjon legemidler.

Sykehusinnkjøp HF eies av de regionale helseforetakene og arbeider derfor for alle offentlige sykehus. Formålet med divisjon legemidler er å jobbe frem avtaler for innkjøp av legemidler til en best mulig pris slik at flere pasienter kan få behandling.

Spesialistgruppa har bestått av:

 • Lars Norman Karlsen, seksjonsoverlege, SUS HF,
 • Jon Florholmen, professor, UNN HF
 • Kristian Bjøro, professor, OUS HF
 • Olav Dalgard, overlege, professor, AHUS HF
 • Asbjørn Ellingsen, overlege, St Olav avd. Orkdal sykehus
 • Rafael Alexander Leiva, overlege, Haukeland US HF
 • Torfinn Aanes, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
 • Asbjørn Mack, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
 • Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler