Close

16/01/2018

Fokus på ledelse

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Den første uka etter nyttår var fokuset på samarbeidet med de tillitsvalgte. Hva er da mer naturlig enn at vi i uken som gikk hadde fokus på ledelse? Ledelsen i Sykehusinnkjøp HF er midt i et ledergruppeutviklingsprogram som er svært spennende.

Vi har hatt behov for å sveise oss sammen på denne måten da vi er satt sammen av så mange ulike tidligere organisasjoner med ulike kulturer, ulike måter å lede på. Plattformen vi ønsker å bygge er basert på at vi ønsker å levere godt til alle landets sykehus, og bygge tillit til at den nye organisasjonen kan gjøre nettopp det. Ledergruppen ser sitt formål slik:

«Ledergruppen skal, gjennom kunnskapsdeling og meningsbrytning, sette strategisk retning og treffe de beslutninger som setter ledelse og medarbeiderne i stand til å levere sitt beste.

Dette skal sikre god drift og leveranser til nytte for sykehusene.»

For å kunne leve etter dette trener vi oss nå på resultatledelse. For meg innebærer dette å fokusere på de viktigste mål, og prioritere disse, hele tiden med tanke på at vi skal levere til nytte og merverdi for sykehusene. Som et relativt nyetablert foretak er det ikke mulig å gjøre alt på en gang. Vi må prioritere, og jobbe slik at vi setter ledelse og medarbeidere i stand til å levere sitt beste. For det er jo våre kompetente medarbeidere som leverer dag ut og dag inn, og det må selvsagt ledelsen hjelpe å legge tilrette for så langt det er mulig.

Da har vi jobbet med de tillitsvalgte, og med våre ledere. Uken som kommer blir preget av mye forberedelser. Forberedelser mot det neste nivået som er styret. 25. januar avholder vi årets første ordinære styremøte. Da tenker jeg vi er klar for 2018.

God uke!