Close

07/02/2017

Foredrag fra anbudsseminaret for Hepatitt C

Her kan du se enkelte av foredragene på Sykehusinnkjøp divisjon legemidler sitt anbudsseminar for Hepatitt C-legemidler. 

Seminaret ble arrangert i Oslo tirsdag 7. februar. Under seminaret holdt en rekke fagfolk foredrag om ulike temaer knyttet til Hepatitt C. Under kan du  se flere av disse.

Faglige foredrag: 

Presentasjoner fra legemiddelselskapene: 

Fagdirektør Geir Tollåli, Helse Nord RHF om beslutningssystemet for nye metoder:

Fagsjef Christian Fossum, Sykehuset Innlandet HF om innsatsstyrt finansiering – praktisk informasjon HCV-legemidler:

Hinta Meijerink, Rådgiver i Folkehelseinstituttet om sykdomsbyrde av Hepatitt C blant rusmiddelbrukere i Norge:

Lars Norman Karlsen om nasjonal veileder for Hepatitt C:

Stipendiat ved AHUS og lege ved gastromedisinsk avdeling ved OUS HF, Håvard Midgard, om eradikasjon av HCV:

Overlege John Willy Haukeland ved OUS HF om diagnostikk og behandling av HCC:

Professor i klinisk virologi ved Salgrenska akademin, Martin Lagging, om resistens i HCV-behandling:

 

One Comment on “Foredrag fra anbudsseminaret for Hepatitt C

[…] Foredrag fra anbudsseminaret for Hepatitt C […]

Comments are closed.