Close

19/01/2017

Foredrag fra MS-seminaret

Her kan du se anbefalingene og enkelte av foredragene fra Sykehusinnkjøp sitt anbudsseminar for immunmodulerende legemidler for MS.

Seminaret ble arrangert 18. og 19. januar i Oslo, og hadde en rekke interessante foredragsholdere. Blant annet snakket kommunikasjonsleder Gudrun Østhassel i MS-forbundet om livet med MS og professor Lars Bø fra Nasjonalt kompetansetjeneste for MS ved Haukeland universitetssykehus om erfaringer fra stamcellebehandling i Norge. I tillegg presenterte legemiddelselskapene nyheter rundt sine medikamenter. Under kan du kikke på presentasjonene som ble fremført i løpet av disse to dagene:

Faglige foredrag: 

Presentasjoner fra legemiddelselskapene: 

 

Kommunikasjonsleder Gudrun Østhassel i MS-forbundet om livet med MS:

Lege i spesialisering/PhD ved Nevrologisk avdeling OUS HF, Gro Owren Nygaard, om kognisjon som effektmål og betydning for funksjon ved MS:

Hjerneatrofi målt med MR – kan vi bruke det i klinisk praksis?vVed professor Mona Beyer ved OUS HF:

Vincent Eekhout forteller om sine pasienterfaringer med stamcellebehandling:

Professor Lars Bø ved Nasjonalt kompetansesenter for MS om erfaringer med stamcellebehandling i Norge:

Prosjektleder Tori Smedal ved Nasjonal kompetansetjeneste for multrippel sklerose om MS-veilederen: