Close

03/03/2017

Foretaksmøte, oppdragsdokument og politikerbesøk

Les mer om uka som har gått i bloggen til administrerende direktør Kjetil M. Istad.

De fire regionale helseforetakene har nå levert fra seg sitt oppdragsdokument til Sykehusinnkjøp.For meg var starten av denne uken meget spennende. Vi var innkalt til foretaksmøte, så styreleder og meg selv stilte til dette møtet sammen med våre kollegaer i de andre felleseide foretakene. Der møtte vi våre eiere som formelt overleverte oppdrag til foretakene. Eierne gav uttrykk for at de felleseide foretakene er viktig for leveranser av spesialisttjenester, og at vi har en helt klar og tydelig rolle å spille alle sammen.

Dette er et veldig viktig budskap, at et foretak som Sykehusinnkjøp HF utfører en delmengde av oppgaver som skal til for at spesialisthelsetjenesten som helhet skal fungerer godt!

Oppdraget ligger i sin helhet på våre sider. Det gir en god balanse av hva som forventes av oss som et foretak i en oppstartfase, og hva som forventes på noe mer sikt. Et veldig spennende oppdragsdokument, som jeg virkelig gleder meg å jobbe med. Vi fikk i dette dokumentet også tydelighet rundt økonomiske rammer som gjør at vi nå vil ferdigstille vårt første budsjett, og legge det frem for vårt styre 22. mars.

Etter foretaksmøte gikk turen videre til Vadsø for å jobbe videre med oppdraget og spesielt budsjett. Men før vi fikk gått i dypdykk på slikt, så fikk vi besøk av Jonas Gahr Støre som var på reise i Finnmark. Han var spesielt interessert i arbeidsplasser i nord, og om utviklingen som har vært innenfor innkjøpsområdet. Som tidligere helseminister var han selvsagt godt oppdatert, og gav uttrykk for at innkjøp i det offentlige spiller en viktig rolle.

Sykehusinnkjøp HF fikk i dag besøk av Arbeiderpartiets leder Jonas Gahr Støre på hovedkontoret i Vadsø. Støre fikk da en…

Posted by Sykehusinnkjøp HF on 28. februar 2017

Det virker på meg som om der er en tverrpolitisk forståelse for at det lønner seg å bruke noen ressurser på et område som innkjøp, for å sikre god kvalitet og innføring av nye, gode løsninger i det offentlige, samtidig som det skaper et økonomisk handlingsrom som er svært kjærkomment.

Innovative anskaffelser, som trekkes frem i oppdragsdokumentet vårt, skal jo understøtte akkurat dette. Hvordan vi skal jobbe med å gjøre innovative anskaffelser til en naturlig del av Sykehusinnkjøp HF, ser jeg frem til å gå mer inn i. Jeg regner med at dette vil interessere internt i spesialisthelsetjenesten, men også i markedene vi henvender oss til. Og ikke minst bør det være spesielt spennende for ansatte hos oss som skal løse disse spennende utfordringene!

Vi får kanskje ikke gullmedaljer som damene og herrene i VM stafettene, men vi vet at det vi gjør er viktige bidrag inn i spesialisthelsetjenesten, og det er en flott medalje å henge om halsen.