Close

22/05/2017

Foretaksmøte, vedtektsendring og utbyggingsprosjekt

Les Kjetil M. Istads beskrivelse av uka som gikk.

Uken som gikk startet med et meget viktig møte, foretaksmøtet. Dette er vårt høyeste organ, og her kan eier legge de føringer som de mener er nødvendig for å styre sine virksomheter utenom det årlige oppdragsdokumentet. I dette møtet ble spesielt endring i våre vedtekter gjort gjeldende. Her kan du se styresak fra februar om temaet.

I etterkant av foretaksmøtet var det invitert til felles styreseminar for de felleseide helseforetakene. Etter min mening, et særdeles flott initiativ fra våre eiere! Jeg skal ikke gå inn på hva som ble diskutert der, men det holder å oppsummere med Herlof Nilsens avslutningskommentar: “Dere er viktige for oss!”

Før det ble 17.mai, med is og pølser og jublende barn, så møtte vi prosjektledelsen i Tønsbergprosjektet. Dette prosjektet skal bygge ut Tønsberg sykehus, både psykiatri og somatikk skal på plass. Vi diskuterte med prosjektet hvordan Sykehusinnkjøp HF kan bidra for at de skal lykkes. Vi kom frem til konkrete tiltak, så det blir spennende å følge med på videre!

Uken som kommer er relativ kort. Den starter med innkjøp- og logistikkforum i Helse Sør-Øst, et årlig forum som har holdt det gående siden 2003. Det er første gang jeg deltar der uten å være ansatt i Sør-Øst-systemet. Men det går nok bra.

For vi vil det samme som vi kommuniserte til Tønsbergprosjektet:  Gjøre vårt for at sykehusene i Helse Sør-Øst (og i hele resten av landet) kan lykkes. Det er den eneste måten vi lykkes på!

Ha en fin uke, og kanskje utnytte muligheten for en langhelg?