Close

09/06/2017

Første kategorianalyse levert

Kategori legemidler er analysert og sendt styret i Sykehusinnkjøp. Den og øvrige styresaker er nå publisert.

Prosjektleder for analysen har vært Erik Lindseth i divisjon Midt-Norge, som sammen med representanter fra alle Sykehusinnkjøps divisjoner har utarbeidet denne.

Fra venstre Yury Yarkov (divisjon nord), Tord Astad (KMPG) og Aase Britt Holmboe (divisjon legemidler).

– Hensikten med analysen er å gi innsikt i kategori legemidler. Innholdet skal gi en grundig og omforent forståelse av helseforetaksfinansierte legemidlers innkjøpssituasjon og posisjon i leverandørmarkedet. Den skal også være et grunnlag for videre strategiske diskusjoner, sier Lindseth.

Nasjonal metodikk

Analysen er nå levert til styret i Sykehusinnkjøp, som skal ta stilling til videre prosess.

– I analysefasen er det ikke tatt stilling til utfordringer eller forslag til tiltak, sier han.

Arbeidsgruppa har tatt utgangspunkt i metode utviklet i tidligere nasjonalt prosjekt mellom helseregionene og HINAS.

– Vi har i løpet av arbeidet gjennomført analyser av forbruksdata, beskrivelse av interne forhold, samt sett på leverandørmarkedet og gjort analyser av våre største leverandører, sier Lindseth.

– Grundig jobb

Legemidler har vært en pilotkategori i Sykehusinnkjøp.

– Å bruke legemidler som pilot i analysefasen har vært svært vellykket. Arbeidsgruppa har gjort en stor og grundig jobb med å gjennomføre analysen som styret nå har fått oversendt, sier administrerende direktør Kjetil M. Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Bente Hayes. direktør i divisjon legemidler.

Bente Hayes er direktør for divisjon legemidler, og mener dette arbeidet er en forutsetning for en eventuell strategifase.

– Vi vet nå mer om kategorien, det være seg fordeling av leverandørene og avtaledekning. Dette gir merverdi, og vil være nyttig i det videre arbeidet både mot leverandørene og sykehusene, sier hun.

 

Tilsvarende analyser

I oppdragsdokumentet for 2017 heter det seg at Sykehusinnkjøp på sikt skal arbeide kategoribasert, og at Sykehusinnkjøp HF skal utarbeide en omstillings- og utviklingsplan for kategoribasert innkjøp. Planen skal forelegges de regionale helseforetakene innen 15. oktober 2017.

Istad ser frem til styrets behandling av denne saken.

– Jeg håper å fortsette med tilsvarende analyser innenfor alle kategorier, sier han.

Hele styresaken, med selve analysen, finner du her. Forslag til styrevedtak er:

  1. Styret i Sykehusinnkjøp HF tar analysen av kategori legemidler til orientering.
  2. Styret ber om at analysen oppdateres med nye data når statsbudsjettet foreligger i oktober.
  3. Styret i Sykehusinnkjøp HF ber administrerende direktør komme tilbake til styremøte i oktober med en fremdriftsplan for det videre strategiarbeidet med kategori legemidler.

Øvrige styredokumenter til styremøtet 16. juni, er publisert på denne siden.