Close

24/01/2018

Første nasjonale avtale på flyfrakttjenester

Avtalen sikrer bedre, tryggere og billigere frakt av biologisk materiale.

Norske sykehus har tidvis behov for rask og sikker frakt av biologisk materiale. Blod- eller vevsprøver må fraktes til et samarbeidende sykehus i Norge eller i utlandet, og forsendelsen må skje på kortest mulig tid, og på en måte som ikke skader prøvene. Da er flyfrakt det eneste alternativet som gjelder.

Prosjektleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp HF orienterer om den nye transportavtalen under en samling på Gardermoen.

Prosjektleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp HF orienterer om den nye transportavtalen under en samling på Gardermoen.

Innenlands og utenlands transport

Derfor har Sykehusinnkjøp HF jobbet frem en nasjonal avtale for sykehusene på flyfrakttjenester. Denne sikrer nå sykehusene et godt tilbud innen frakttjenester.

– Det enkelte sykehus har frem til nå inngått avtaler med transportører når de har hatt behov. Med en nasjonal avtale på plass får sykehusene både bedre priser og en tryggere frakt, forteller forhandlingsleder Vanjeet Chatwal i Sykehusinnkjøp, divisjon nasjonale tjenester.

Avtalen er delt opp i nasjonale og internasjonale forsendelser. Jetpak er valgt som leverandør for forsendelser innenlands, mens World Courier er tildelt kontrakten for frakt til utlandet. I tillegg er det inngått en avtale med DHL Express Norway AS for frakt av vanlige forsendelser, som ikke er biologisk materiale.

Strenge krav 

For avtalene om frakt av biologisk materiale stilles det krav om at det skal være en dør til dør-tjeneste, og at frakten skal gjennomføres på en forsvarlig måte. Derfor stilles det blant annet strenge krav til håndtering og fremføring gjennom alle ledd i distribusjonen.

– Med dette håper vi at sykehusene har fått en avtale som gir dem en bedre, tryggere og billigere frakt av biologisk materiale, sier Chatwal.

Les mer om avtalen her.

 

One Comment on “Første nasjonale avtale på flyfrakttjenester

[…] Les mer på nettsidene til Sykehusinnkjøp […]

Comments are closed.