Close

22/12/2017

God jul og godt nytt år

…med mennesket i sentrum. Administrerende direktør Kjetil M. Istad skriver årets siste blogg, med julehilsen fra Sykehusinnkjøp HF.

Året 2017 begynner å se sin slutt. 2017 var Sykehusinnkjøp HF sin første virkelige driftsår, uten at det var bare det vi jobbet med. Foruten å levere på de anskaffelsene vi lovet sykehusene å levere, har vi gjort mye annet viktig arbeid.

Som et nytt foretak har det vært mye som skulle på plass. Vi har jobbet hardt med systemer for internkontroll, profesjonalisering av våre prosesser mot styret og eiere, fått orden og oversikt over alle anskaffelser som vi leverer og vi har til og med levert en plan for omstilling og utvikling av kategoribasert innkjøp. Jeg føler vi har fått gjort mye dette første driftsåret.

Oppe i alle disse leveransene har vi gjort det viktigste av alt; vi har tatt imot nye medarbeidere gjennom virksomhetsoverdragelser og noen nyrekrutteringer. I en kunnskap- og kompetansebedrift som Sykehusinnkjøp HF må sies å være, er det ingenting som er mer viktig enn folka som jobber her.

For meg har det vært viktig å få de ansatte på plass i det nye foretaket på en god måte. Det er gjerne forhold som treffer den ansatte personlig det er mest viktig å ta på alvor i en slik situasjon. At lønnen kommer på riktig tid er en klar forventing, men noen må sørge for at det skjer, og i et nytt foretak er det ingenting som skaper seg selv. Lønn, pensjoner, forsikringer, kontorplasser etc., og disse tingene har vi forsøkt å ha fokus på, slik at den enkelte kan få en best mulig start i det nye foretaket.

I september inviterte vi alle nyansatte til hovedkontoret i Vadsø for å ønske de velkommen, og for å sette dem inn i hva Sykehusinnkjøp HF handler om. Det var en særdeles positiv opplevelse å få muligheten til å hilse på og ta imot disse flinke og positive nye medarbeiderne våre.

Mitt håp var å få nyansatte, som vil jobbe ulike plasser i Norge, til å føle seg hjemme i samme organisasjon. Det samme målet hadde vi med vår første og eneste felles samling i hele foretaket så langt. Vi hadde to dager på Sundvolden hvor vi hadde et spennende faglig opplegg.

Det faglige opplegget gikk ikke i hovedsak på innkjøpsfag. Nei, også her startet vi med noe mer grunnleggende, det handlet om verdier og hvordan vi ønsker å ha det sammen i den nye organisasjonen. Enkeltmennesket opplevde jeg at vi satt i sentrum, fordi det er hver enkelt av oss som bidrar til fellesskap, og etter hvert til de resultater som vi leverer.

Vi knyttet gode relasjoner mellom våre ansatte i 2017, og vi må fortsette å ha fokus på dette i årene som kommer.

I julen er mennesket i sentrum. Mennesket i hele sin utfoldelse. Vi gjør gode ting og vi gjør feil. Nettopp derfor er det så viktig at vi støtter hverandre, hjelper hverandre og veileder hverandre.

I år, som i fjor, kommer jeg til å bruke på mine nærmeste. Jeg vil være der for dem, slik de er der for meg. En god og trygg base hjemme gjør det enklere å se andre mennesker i jobbsituasjon tror jeg.

Så benytt tiden vel, se dine nærmeste, og ha en gledelig jul! Det nye året blir da så mye bedre.

_______________________

Alle vi i Sykehusinnkjøp ønsker også våre kunder, leverandører, samarbeidspartnere og øvrige kontakter en riktig så god og fredelig juletid. Vi ser fram til 2018, og håper dere vil fortsette å følge oss også det kommende året.

I romjula vil vårt sentralbord være bemannet fra 10.00-14.00. På helligdagene er sentralbordet stengt. Du kan også nå oss på e-post, post@sykehusinnkjop.no.