Close

07/07/2017

God sommer!

Les administrerende direktør Kjetil M. Istads sommerhilsen.

Sommer er ferietid, også i Sykehusinnkjøp HF.

Sommer er ferietid, også i Sykehusinnkjøp HF.

Sommeren er her, og jeg merker at det skal bli godt med litt ferie. Slik er det vel for de fleste vil jeg tro. Etter en lang vinter og vår skal det bli godt å ta en pust i bakken. Det har vært litt av en periode dette halvåret. Vi har ferdigstilt alle virksomhetsoverdragelser, og alle ansatte er nå på plass i Sykehusinnkjøp HF. Jeg håper den enkelte har følt at dette har vært en god prosess, at en blir mottatt og tatt vare på hos oss.

Kjetil M. Istad var i forrige uke i Ålesund hvor det var et seminar for bekjempelse av antibiotikaresistens.

Administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Arbeidet som er lagt ned av vår stab og av ledelsen i divisjonene vet jeg er enorm. Alle ansatte har selvsagt spilt en viktig rolle, fordi den nye hverdagen er det ikke stab eller ledelse som kan skape, det er samspillet mellom alle våre ansatte som kan. I den forbindelse opplever jeg at der er en viss utålmodighet med å få gjort enda mer, enda raskere, for å utvikle foretaket videre. Hvordan vi skal gjøre dette på en forsvarlig måte blir vel høstens store tema.

For ved siden av alt som skal skje fremover, har vi faktisk full drift. Vi har over 1000 anskaffelser på anskaffelsesplanen, og det er klart at dette er det viktigste vi kan levere på. Det er her vi leverer på de forventningene som er knyttet til oss sett fra helseforetakenes ståsted.

Jeg vil bruke anledningen til å takke for den innsatsen som legges ned for at vi leverer hver dag og for den positive innstillingen jeg opplever er der i forhold til å etablere Sykehusinnkjøp HF som et godt sted å jobbe! Så håper jeg at alle får mulighet til å trekke pusten, hygge seg sammen med sine nærmeste og samle overskudd til å delta i en svært spennende periode i Sykehusinnkjøp HF som vi står ovenfor fremover.

God sommer!