Close

02/12/2016

Godfoten!

Ukas blogg fra Kjetil Istad: Organisasjoner i utvikling har mye å lære av lagidretten. 

Det er ingen person alene som kan skape suksess, det trengs et helt lag.

img_3958i

Søraker på St. Olavs hadde kloke ord å komme med.

Hver enkelt må gjøre sin oppgave, men samtidig må en hele tiden jobbe for sidemannen, en må gjøre hverandre gode. På St. Olavs hospitals styrerom ble vi minnet på akkurat dette denne uken, i ærverdige bygg 1930, midt i St.Olavs-komplekset.
I anledning virksomhetsoverdragelsen av innkjøp fra Helse Midt-Norge snakket økonomidirektør Jan Morten Søraker ved sykehuset om at vi på innkjøpssiden er viktig for sykehuset, og motsatt. Det er i dette samspillet at vi skal skape en suksess. Jeg tar med meg «go’foten» fra Trondheim som et særdeles viktig element i den videre utvikling av Sykehusinnkjøp HF.

I Bergen og Stavanger ble også virksomhetsoverdragelse markert, og vårt lag økte da 1. desember med 80 kompetente lagspillere. Det er stas! Du kan lese mer om dette her.

At mange ulike miljøer samles i samme organisasjon krever også mye av hver enkelt. Det er nye rutiner, arbeidsformer og systemer og ta i bruk.

Ikke minst møter en medarbeidere som har en litt annen kultur og samhandlingsform enn det en selv er vant til.

img_3932i

Feiring med kake!

«Go’foten» blir helt sikkert her satt på prøve, men da er det godt å tenke på at det snart er jul.

Julen bærer en del verdier som en bør ta med seg inn i jobben også. Raushet og toleranse er det godt å ta med seg, verdier som vi helt sikkert har behov for å minne hverandre på gjennom året. Adventstiden er så vidt i gang, men julen nærmer seg for hver luke som åpnes.

Før den tid kommer skal vi neste uke har årets siste styremøte, og barnas julekonsert på skolen avholdes. Mye å se fram til!

God helg!