Close

20/12/2017

Helseforetakenes TNF BIO seminar 20.-21. mars 2018

LIS TNF/BIO spesialistgruppe inviterer til seminar om biologisk behandling innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi,  
samt resultater av LIS-anbud for 2018.

Målgruppe for seminaret:         

Leger og helsepersonell fra revmatologiske, gastro og hud- avdelinger, legemiddel komitéer, LIS-kontakter, fagdirektører og andre representanter fra helseforetak med interesse for fagområdet og private spesialister med regionale avtaler.

Helseforetakenes TNF BIO seminar arrangeres 20.-21. mars 2018 i Trondheim.

Helseforetakenes TNF BIO seminar arrangeres 20.-21. mars 2018 i Trondheim.

Pasientforbund revma, hud og fordøyelsessykdommer med en deltaker hver.

Tilbydere med inntil to deltakere hver. Tilbydere er velkommen til å delta til og med lunsj 21. mars.

Det er begrenset antall plasser, og ansatte i helseforetak vil bli prioritert.

Du kan melde deg på seminaret her.

Et foreløpig program kan du lese her.