Close

10/01/2018

Her kan du følge helseforetakenes hepatitt C-seminar

Foredragene fra seminaret sendes direkte på nett.Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler blir i tiden fremover å direkteoverføre deler av anbudsseminarene for legemidler på våre nettsider. Onsdag 11. januar arrangeres seminaret om hepatitt C-legemidler. Seminaret starter klokken ti og er mulig å se i videoruten under.

Her er seminarprogrammet:

Fra klokken 10:

 • Velkommen
 • Aktuelt fra Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS), ved farmasøytisk rådgiver Anne Helen Ognøy, Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS)
 • Epidemiologi hepatitt B og C. ved overlege Hans Henrik Blystad, Folkehelseinstituttet
 • Nasjonal veileder hepatitt B, ved  overlege Dag Henrik Reikvam, OUS HF
 • Hepatitt B i Øst Afrika, ved overlege Asgeir Johansen, OUS HF

Fra klokken 12.30:

 • Eliminasjon av HCV i Nord, ved professor Jon Florholmen, UNN HF
 • Nuc – STOPP norsk afrikansk hepatitt B behandlingsstudie, ved overlege Asgeir Johansen, OUS HF
 • ISF – nytt om refusjon og koding, ved prosjektleder Eva Wensaas, Helsedirektoratet avdeling finansiering og DRG
 • Leverelastisitetsmåling ved hepatitt B, ved stipendiat AHUS/ lege gastromedisinsk avdeling, Håvard Midgard OUS HF
 • Behandlingsstudier i LAR klinikk, ved overlege Lars Fadnes, Helse Bergen HF
 • Komplikasjoner ved bruk av nye HCV legemidler – Økt risikoen for leverkreft? –  Reaktivering av hepatitt B, ved overlege Arild Meland, OUS HF
 • Behandling av rusavhengige med HCV– Simplify studie, ved  Overlege Olav Dalgard, AHUS HF
 • Rebehandling etter behandlingssvikt, ved seksjonsoverlege Lars Normann Karlsen, SUS HF

Fra klokken 16.00:

 • SLS databasen, ved rådgiver Aase-Britt Holmboe, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS)
 • Anbefalinger for avtaleperiode 1.2.2018 – 31.1.2019, ved LIS Hepatitt spesialistgruppe (vises ikke på nett)