Close

04/05/2017

– Historien viser at det er mye å hente

Helse- og omsorgsministeren besøkte Sykehusinnkjøp torsdag.

Administrerende direktør Kjetil M. Istad holdt presentasjon for Vadsøordfører Hans Jacob Bønå og statsråd Bent Høie.

Bent Høie (H) fikk under besøket ved hovedkontoret i Vadsø en presentasjon av Sykehusinnkjøps drift. Blant det Høie fikk høre om, var status for foretaket, nøkkeltall per 1. mai 2017, kategoribasert innkjøp, forventninger gitt i oppdragsdokument, internasjonalt samarbeid og nasjonal samordning.

– Helsesektoren står ovenfor mange tøffe prioriteringer. Vi kommer i fremtiden til å innføre behandlingsmetoder som koster mye penger, og det krever at vi må flinkere til å bruke de gode innkjøpsavtalene som finnes. Historien til HINAS og nå Sykehusinnkjøp viser at det er mye å hente, sa Bent Høie under besøket.

– Viktig jobb å være tillitsvalgte

Høie fikk også tid til en omvisning i lokalene, og en hilserunde på medarbeiderne. Her med Erik Idsøe.

Statsråden var også interessert i å høre de tillitsvalgtes erfaringer med tiden man er inne i, og fikk en status fra tillitsvalgte i Vadsø.

– Kravene rundt en etablering tar mye tid og ressurser. I dette er det en viktig jobb i å være tillitsvalgte og kontaktpunkt ut mot de andre divisjonene, sa Høie.

Internasjonalt samarbeid

Det internasjonale samarbeidet Sykehusinnkjøp gjør, opptok også helse- og omsorgsministeren. Han trakk særlig fram arbeidet som gjøres rundt miljøkrav i legemiddelanskaffelser.

Utsikten fra hovedkontoret imponerte statsråden.

– Det å samarbeide med andre land er spennende og viktig. Jeg er glad for at det foregår et arbeid på dette området, og for at man legger ned en innsats for å forhindre antibiotikaresistens i produksjonslandene.

Innovasjon

Statsråden formidlet også viktigheten av å tenke innovasjon i offentlige anskaffelser. Dette er nedfelt i Sykehusinnkjøps oppdragsdokument for 2017, og administrerende direktør Kjetil Istad fortalte om det arbeidet foretaket gjør for å forbedre leverandørmarkedet.

Fra venstre, innkjøpsdirektør Ole-Magne Kleven og Harald Johnsen i divisjon nasjonale tjenester, administrerende direktør Kjetil Istad, og helse- og omsorgsminister Bent Høie.

– Med kategoristyring vil vi komme tettere på leverandørmarkedet. Denne måten å tenke på ligger enda litt fram i tid. Men vi er i gang, for eksempel har man i nasjonale anskaffelser gjort det til standard at man har dialogkonferanser med leverandørene i forkant av utlysning, og vi sender noen ganger også ut kravspesifikasjonen på høring for å få innspill. Dette er for å tilrettelegge for nye måter å tenke på, og vi jobber for å skape arenaer for nettopp leverandørutvikling, sa Istad.

One Comment on “– Historien viser at det er mye å hente

[…] – Historien viser at det er mye å hente […]

Comments are closed.