Close

17/09/2016

Hvilke verdier skal vi ha?

Administrerende direktør om uka som har gått.

Det er deilig å sige ned i godstolen en fredag kveld. Spesielt deilig er det når denne godstolen står på hytta, og en har familie rundt seg etter en intensiv arbeidsuke. Fyr i peisen, tacomiddag, og unger som sovner med et smil. Det er i slike stunder en virkelig verdsetter familien, virkelig ser verdien dette gir i livet.

Verdier er noe som har vært et stort tema denne uken, og som vil fortsette å være det fremover. For hvilken verdi gir egentlig innkjøpsfunksjonen til kjernevirksomheten? Hvilken verdi gir opprettelsen av Sykehusinnkjøp HF til de ansatte som kommer for å jobbe der?

Allmøte i Drammen.

Allmøte i Drammen.

For å starte med det siste først – som var et av temaene vi diskuterte på allmøte i Drammen for Sykehuspartner innkjøp og logistikk denne uka. Hvilken verdi har det for den enkelte ansatte å jobbe i en organisasjon som har fagområdet innkjøp og logistikk som kjernevirksomhet? Jeg tror det vil oppleves som særdeles spennende å jobbe på tvers av vante grenser, med andre, kompetente og motiverte kollegaer som vil trekke i samme retning, som ser viktigheten av å utgjøre en god støttefunksjon for alle landets sykehus.

Ved å samle innkjøpsfunksjonene i en organisasjon, løftes vårt fagfelt opp som en strategisk funksjon. En strategisk funksjon vil få store muligheter til å utgjøre en forskjell, men det vil selvsagt bli stilt like store forventninger til den utvikling vi bør og må ha.

I Tromsø møttes dagens innkjøpsledere fra regionene og HINAS, danske, svenske og islandske kollegaer denne uka. Her ble det drøftet hvordan vi kan samarbeide for å gjøre felles løft av vårt fagfelt på tvers av landegrensene.

img_4492

I vakre omgivelser møttes nordisk nettverk for innkjøp i sykehussektoren.

Det foregår allerede konkrete samarbeid mellom landene. Jeg synes det er svært spennende at vi har satt felles satsing på samfunnsansvar på agendaen! Mens lederne satt i Tromsø, fikk vi inn status fra et team vi har hatt i Mexico for å følge opp etisk handel. Mer om det her!

Helse Midt Norge mottok samtidig Svanemerkets pris for beste innkjøper, Gratulerer!

Det er klart at dette arbeidet er verdifullt for spesialisthelsetjenesten.

For videre å drøfte hvordan innkjøp kan gi verdi for våre sykehus, diskuterte vi i Tromsø «Value Based Procurement» med Medtech Europe og Medtek Norge. Her går industrien og innkjøpsfunksjonen i takt og ser felles mulighetsrom. En god og åpen dialog mellom industri og kunde vil vi fortsette med å utvikle.

img_2038

Sammen med Medtech Europe og Medtek Norge denne uka. Jeg til venstre, Yves Verboven i midten og til høyre Trond Dahl Hansen fra Medtek Norge.

Jeg har tidligere skrevet litt om value based procurement, og det kan du lese her.

Virksomhetsoverdragelsene til Sykehusinnkjøp HF nærmer seg. Der ble avholdt drøftingsmøte med de tillitsvalgte i HINAS i Vadsø på torsdag. Den positive innstillingen til Sykehusinnkjøp HF som legges til grunn gleder meg stort. Det er imponerende med tillitsvalgte som har en positiv innstilling som dette, men som samtidig er tydelige på hvilke krav som settes, og hvilke forventninger som stilles til ledelsen i endringen som kommer. Dette gir verdi både til de ansatte som blir godt ivaretatt, og for ledelsen som blir bedre i stand til å håndtere prosessen en er inne i.

Dagene som kommer inneholder for min del blant annet deltakelse på innkjøpskonferansen i Tromsø. Kanskje ser jeg flere av dere der! Ha en god uke!