Close

25/09/2016

Hvordan skape fellesskap?

Kjetil Istads tanker etter innkjøpskonferansen i Tromsø.

Jeg har de siste ukene fått det samme spørsmålet flere ganger. «Hvordan skal vi få til en følelse av fellesskap, når de ansatte i Sykehusinnkjøp HF vil være spredt rundt hele landet?»

Cirka 170 deltakere fra hele landet var i Tromsø.

I Tromsø sist uke tror jeg de fleste kjente at der allerede var et fellesskap, og at fellesskapet bare ble styrket gjennom samlingen vår over to dager. Innkjøpsfaget knytter oss sammen, men kanskje enda viktigere, at vi driver innkjøp innenfor en så fundamental sektor som helse. Vi bidrar til at våre sykehus kan levere god pasientbehandling hver dag. Innkjøp er viktig! Vi jobber i bakgrunnen. Vi sørger for at ting er på plass når behovet er der. Men like fullt, vi er helt avgjørende for at våre utmerkede leger, kirurger, jordmødre og sykepleiere kan utføre sine oppgaver , til det beste for pasienten.

Forståelse av dette verdibidraget binder oss sammen.

img_35401

Flere kontakter ble heldigvis knyttet i Tromsø. Slike møtearenaer er viktige!

I Tromsø fikk vi mange nye kontakter. Hver kontakt bygger fellesskap. Ledelsen har selvsagt et ansvar å legge til rette, men det er hver enkelt kontakt mellom enkeltindivid som bygger fellesskapet. Jeg så kontakter knyttes gjennom gode diskusjoner, gjerne som følge av interessante foredrag som det var fullt av. Jeg oppfordrer til å følge opp disse kontaktene med en e-post eller en telefon. Det bygger ikke bare fellesskap, men det vil garantert bidra til å utvikle vårt fagområde.

En stor takk til Tromsø by som viste seg fra sin aller beste side, med sol på dagen og nordlys om natten. En stor takk til Helse Nord RHF som åpnet konferansen og tok vel i mot oss alle, og en stor takk til de som gjorde noe utover sine vanlige arbeidsoppgaver – de som arrangerte dette flotte arrangementet, fordi de ville være med å bygge et sterkt fellesskap!

Min presentasjon om Sykehusinnkjøp HF fra innkjøpskonferansen kan du se her. Jeg snakket blant annet om potensialet for hver enkelt ansatt, den nye arbeidshverdagen og begrepet «as is», fremtidige møtearenaer og nettopp dette med vårt verdibidrag.

Denne uka vil jeg ha fokus på dialog med de tillitsvalgte i Bergen og Drammen. Vi skal drøfte virksomhetsoverdragelse, som nærmer seg med stormskritt nå.