Close

16/12/2016

I spagaten

Les ukas blogg.

Å være et kompetansemiljø forplikter. Det forplikter ledelsen, og det forplikter den enkelte ansatte. Skal vi som foretak levere på en god måte, må vi jobbe kontinuerlig med å utvikle et godt, inkluderende arbeidsmiljø, slik at det å gå på jobb oppleves som noe positivt og givende.

Fullmånen var nesten til å ta på da vi reiste fra Finnmark!

I et slikt arbeidsmiljø vil en kompetansebedrift ha mulighet til å lykkes. Derfor var det viktig å synliggjøre dette ved å inngå en IA-avtale, noe vi gjorde i Vadsø denne uka. I Vadsø hadde vi også ledermøte tirsdag og onsdag.

Sykehusinnkjøp HF er i ferd å bli en stor virksomhet. I en stor virksomhet, som er en fusjon av mange mindre virksomheter, er det fristende å gå løs på rutiner og prosesser for å bli mest mulig uniform og lik.

Spaden på flyplassen i Kirkenes har kommet ned fra veggen og i bruk!

Det er klart, det er behov for prosesser og rutiner som en grunnstruktur i foretaket, men hvor lik alle skal bli, er et spørsmål åpen for diskusjon. Sykehusene våre er ikke alle like. De er ingen fabrikker som bare spytter ut samme produkt. De har ulike geografi, ulik demografi, og behandler ulike pasientgrupper. Dette må vi ta hensyn til når vi skal tilpasse vår virksomhet for å møte behovene som sykehusene og fagfolkene der har for innkjøpstjenester.

For strenge rutiner og prosesser kan bli en hvilepute. Å følge rutinen kan bli et mål i seg selv, uten at et kritisk blikk, eller refleksjon om en gjør det rette, blir nødvendig.

Kreativitet og refleksjon kan også bli skadelidende, krefter som vi trenger for å forbedre det vi allerede har.

Risikoen er der, men jeg er egentlig ikke så bekymret. Denne uken fikk jeg mulighet til å delta på en faglig samling i vår divisjon vest, med påfølgende julebord. Den humor og kreativitet som ble stilt for dagen her skal en lete lenge etter! Det samme opplevde vi i Vadsø på tirsdag, med Luciatog fra noen av medarbeiderne der.

Luciatog på kontoret i Vadsø

Humor og kreativitet er en helt nødvendig balanse mot rutiner og prosesser, så jeg oppfordrer alle til å bruke julen til å finne dette hos seg selv og sine nærmeste, slik at en kommer tilbake med entusiasme og glød!

Det er bra for arbeidsmiljøet, bra for den enkelte ansatte, og helt nødvendig for at vi skal lykkes med å levere gode tjenester til landets sykehus.

Torsdag hadde vi det siste møtet i etableringsprosjektet. Her ble det også gjort forsøk på å evaluere, og en sluttrapport skal til slutt behandles i styringsgruppa på starten av 2017.

Ha en riktig god helg!