Close

22/01/2018

IKT, anskaffelsesakademiet og Canada med statsråden

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Snø og forsinka fly startet uken, en uke som virkelig inneholdt mye forskjellig. Mandag gikk turen til Tromsø for ledermøte. Vi fikk gjennomgått alt av styresaker og en hel del annet som vi skal jobbe med gjennom året.

I forkant av dette fikk jeg mulighet til å hilse på ledelsen i Helse Nord IKT som skal levere vår nye IKT-plattform. Helse Nord IKT har gjort en kjempejobb med å ordne med infrastruktur i nord, og jeg føler meg i trygge hender når vi nå skal over på plattformen de har bygget for oss.

I Oslo igjen etter flere timer venting på rullebanen i Tromsø, fikk jeg gleden av å være med på oppstartsmøtet til interimstyret for Anskaffelsesakademiet. Der er vi i gang med arbeidet som skal gi et kompetanseløft i forhold til offentlige anskaffelser i Norge. Vi brukte møtet til å få en felles forståelse for hvordan vi skal bevege oss fremover, noe som jeg synes var svært nyttig. Gleder meg til fortsettelsen!

Uken ble avsluttet i Drammen. Men det er bare delvis rett, for ukens slutt ble faktisk i Toronto.

Sykehusinnkjøp HF har blitt invitert med helse- og omsorgsminister Bent Høies delegasjon til Canada, som en del av forberedelsene før vårens arbeid med stortingsmeldingen om helseindustri i Norge.

Det er spennende at innkjøpsfunksjonen trekkes frem som såpass viktig for utvikling av norsk helseindustri. Jeg mener selvsagt at dette er helt riktig, og at vi har en veldig viktig rolle å spille. Det er ikke bare enkelt for små- og mellomstore bedrifter å finne vei inn i store systemer som spesialisthelsetjenesten.

Sykehusinnkjøp HF gir i mars et aktivt bidrag til denne problemstillingen. Vi inviterer bredt til deltakelse til dialogkonferanse, der vi vil synliggjøre anskaffelsesplanen for 2018.

Det kanskje mest spennende er kanskje at vi legger opp til muligheten til å booke en til en møter med våre medarbeidere som deltar, og omvendt, at våre folk vil kunne be om møter med deltakere fra industrien. Vi ønsker å få konkret dialog igang, med et veldig tydelig og relevant bakteppe som er anskaffelsesplanen. Vi åpner for påmelding til dette allerede til uken, og informasjon om dette kommer selvsagt også her på våre nettsider.

Her håper jeg helseindustrien kjenner sin besøkelsestid. Det er førstemann til mølla!

Ha en god uke!