Close

18/11/2016

Informasjon om løsning for lønn og reise

Fra 1. desember er det Sykehuspartner som leverer lønn- og reiseregningstjenester i Sykehusinnkjøp.

Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp vil fortsatt få lønn som normalt den 12. hver måned, men utbetalinga skjer altså via Sykehuspartner.

Personalportalen

Fra samme dag vil også alle medarbeidere få tilgang til systemet Personalportalen. Dette er knyttet til den enkelte medarbeiders ansettelsesforhold. I dette systemet vil man både levere reiseregninger, registrere fravær, søke ferie og permisjon, få oversikt over gjenstående ferie og se lønnsslippene sine,

Informasjon om pålogging til systemet blir formidlet til 1. desember

Utlegg før 1. desember

At Sykehuspartner tar over utbetaling av lønn og refusjon av reiseutlegg fra 1. desember innebærer at innlevering av reiseregninger og annen variabel lønn (f.eks. overtid) til og med 30.november må leveres til avgivende arbeidsgiver som normalt.

Alle medarbeidere må derfor levere sine utlegg til og med 30.november til avgivende arbeidsgiver. Frist for innlevering vil avklares i hver region og informasjon vil komme fra regional prosjektleder.

Sykehuspartner vil ikke kunne utbetale reiseregninger og variabel lønn fra perioden før 30. november. Første utbetaling av reiseregninger og variabel lønn fra Sykehuspartner er 12. januar. Frist for innsending av reiseregning og variabel lønn til Sykehuspartner for utbetaling i januar er 21. desember. Frister vil også stå i Personalportalen.

Om systemet

Refusjon av reiseutlegg gjøres via Personalportalen.

Denne løsninga åpner også opp for å levere deler av reiseregninga på mobil, se demo:

Løsningen er rask og enkel å bruke og reiseregninger kan føres underveis på reisen.

Lønnsslipp er også tilgjengelig på mobil.

Alle medarbeidere i Sykehusinnkjøp vil få opplæring i Personalportalen og levering av reiseregninger ved oppstart. Det vil bli tilgjengeliggjort et e-læringskurs for alle medarbeidere for opplæring i bruk av systemet. Ledere får i tillegg klasseromsundervisning.

Alle ansatte i Sykehusinnkjøp kan kontakte Sykehuspartner sin brukerstøtte dersom de trenger hjelp i bruken av Personalportalen, eller har andre spørsmål knyttet til lønn.

Kredittkort

Sykehuspartner refunderer reiseutlegg én gang per måned.

Medarbeidere i Sykehusinnkjøp kan få Eurocard kredittkort for å håndtere reiser. Ved å betale reisen med et slikt kredittkort er det mulig å få reiseutlegg refundert før faktura fra kredittkortselskap må betales. I denne løsninga finnes en såkalt «book now, pay later»-løsning, slik at også lavprisbilletter først trekkes fra kortet når reisen gjennomføres.

De som ønsker å benytte sine allerede eksisterende kredittkort kan fortsatt det. For å unngå for store utlegg er det altså mulig å benytte den foreslåtte løsninga over.

Ta kontakt med kontorleder Barbro Wickstrøm for spørsmål om kortet, og for å motta søknadsskjema.