Close

19/10/2016

Informasjon om pensjon

Det er i ferd med å inngås avtale om pensjon for ansatte i Sykehusinnkjøp HF.  Denne avtalen blir i KLP.

Her følger informasjon om hva dette betyr for deg.

Overføringsavtalen

Mange skifter arbeidsgiver, og dermed pensjonsordning, flere ganger i løpet av sin yrkesaktive tid.

help-1013701_1920Det er inngått en avtale om overføring av offentlige tjenestepensjonsrettigheter, der blant annet Statens pensjonskasse, KLP og de selvstendige pensjonskassene er avtaleparter.

Den går i korthet ut på at du får utbetalt din samlede pensjon fra den siste pensjonsordningen du var medlem i.

De andre pensjonsordningene refunderer til den pensjonsordningen som utbetaler den samlede pensjonen. Takket være denne overføringsavtalen taper du ikke pensjonsmessig på å skifte arbeidsgiver innen offentlig sektor.

Eksempel: 5 år som medlem i SPK + 5 år i OPF + 20 år i KLP = 30 år med offentlig tjenestepensjon.

Vedkommende i dette eksempelet har full opptjening i pensjonsordningen.

Individuell informasjon

Dersom du har spørsmål knyttet til din pensjon, kan du ta kontakt med KLP sitt kundesenter på telefon 05554.

Det kan bli aktuelt med felles informasjonsmøter om pensjon til medarbeidere som berøres av virksomhetsoverdragelse. Dette vil bli koordinert mellom Sykehusinnkjøp HF og de regionale prosjektlederne.

One Comment on “Informasjon om pensjon

[…] Informasjon om pensjon […]

Comments are closed.