Close

19/02/2017

Innkjøp i Sykehusinnkjøp

Kjetil M. Istad om et slags vendepunkt i ukas blogg.

Etter mye jobb med å få opp en del grunnstrukturer i vårt foretak, føler jeg at denne uken markerte et lite vendepunkt. Innkjøp er satt på agendaen for min del igjen, og det er virkelig godt.I Drammen på mandag diskuterte ledergruppen hvordan vi skal gå frem for å få oversikt og kontroll på alle anskaffelser som håndteres i Sykehusinnkjøp HF, samt hvordan vi skal nærme oss å jobbe mer kategoribasert.

Vi har behov for å være realistiske, å se at vi må bevege oss gjennom ulike modenhetsnivå. For å gjøre dette på en god måte vil vi sette opp et veikart for hvordan vi skal rykke kontrollert frem. På ledermøtet hadde vi også invitert inn Medtek Norge som gav oss gode innspill til vårt veikart. Standardisering av tilnærming og malverk var et tydelig ønske derfra, og det er innspill vi tar med oss.

Hos Medtek denne uka. Foto: Medtek Norge

Torsdag denne uken deltok jeg på frokostseminar hos Medtek Norge og informerte om Sykehusinnkjøp HF, og budskapet ble gjentatt der. Hos medtek.no kan du lese mer om våre møter.

En gruppe med avtaleforvaltere fra våre kontorer rundt i landet var samlet i Drammen mandag for å dele erfaringer, og jeg fikk muligheten til en god diskusjon med dem om hvordan dette området bør utvikles videre. Vi skal ha gjennomføre gode anskaffelser, men at vi har behov for et økt fokus på hva som skjer i avtalens ledetid.

Drodling på workshop med avtaleforvaltere.

Det er i denne fasen gevinstene skal hentes ut! Brukes ikke avtalen på riktig måte, da sløser vi, og det kan vi ikke akseptere. Er der feil eller mangler som avdekkes, må dette håndteres raskt og effektivt. Her har alle parter felles interesse, og her ser vi et potensiale for en videre profesjonalisering hos partene. Offentlige anskaffelser har fokus i media. Difi har Anskaffelseskonferansen. Jeg vil her slå et slag for avtalen som inngås, det er den som er viktig! Det er den som må kunne leve og gi nytte i avtalens levetid!

Denne uken fikk alle offentlige innkjøpere brev fra Næringsministeren om det nye regelverket, og mulighetene det gir. Jeg liker godt at ministeren fokuserer på mulighetsrommet, og ikke eventuelle begrensninger i et regelverk. Det gjør at jeg er veldig optimistisk til at vi skal klare å finne de gode, smarte måtene og jobbe på, som vil kunne bringe innovative løsninger inn i spesialisthelsetjenesten. Der blir ingen nytenkning uten at en ser etter muligheter!

Hele brevet kan leses her.

Jeg vil tilbringe det meste av neste uke ved hovedkontoret, men for alle som starter vinterferie, ha en god ferie!