Close

16/09/2017

Ny teknologi og nye ansatte

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

Kan innovasjon i offentlige anskaffelser bli ytterligere konkretisert i Sykehusinnkjøp? Jeg håper det. Sykehusinnkjøp har hatt en positiv dialog med C3, senter for fremtidig helse.

Oslo universitetssykehus HF er vertsinstitusjon, og C3 driver innovasjon på brukeres premisser. Dette passer veldig godt med hva jeg tenker må ligge til grunn for alle innovative anskaffelser: at brukeren og pasienten skal se en positiv effekt, og at vi lar behovet eller utfordringen stå ovenfor legge rammen for anskaffelsen. Ikke en ferdigtygd og superdetaljert kravspesifikasjon som markedet ikke kjenner seg igjen i. Dette er et hyggelig bekjentskap som jeg gleder meg til å utforske nærmere.

Torsdag denne uken hadde Norway Health Tech invitert til møte om erfaringer fra Canada og USA rundt hvordan kjøpere, lovgivere og leverandører kan jobbe sammen i en tidlig fase av utvikling av ny teknologi. De har gode erfaringer med dette, og mener at en god prosess, tidlig i et utviklingsløp, vil redusere sannsynlighet for at teknologien ikke vil plukkes opp og kjøpes. Dette er spennende tanker! Fra innkjøpssiden håper jeg at vår innføring av kategoribasert innkjøp vil åpne dører for dette etterhvert. Dette er selvsagt også å ta innovasjon på alvor.

Ledergruppen møttes denne uken i Trondheim. Spesielt interessant for alle var det nok å møte ledelsen i Sykehusbygg HF, som vi er naboer til i Trondheim. Det er en energisk og positiv organisasjon som vi ønsker å jobbe tettere med i årene som kommer. I bygg av nye sykehus ligger der en spesiell mulighet til å tenke nytt, å investere i nye, bedre løsninger. Enda et spennende bekjentskap å følge opp!

Til leverandører som leser dette, husk: Sykehusene er ikke interessert i innovasjon, men effekten av innføring av innovative løsninger!

Neste uke blir spesiell for meg. Da tar vi imot 22 nyansatte fra hele landet, til felles seminar i Vadsø. Jeg tenker at disse vil ha med seg masse spennende tanker og ideer som vi vil ha stor glede av fremover!

Ha en god helg og en god kommende uke!