Close

22/06/2017

Invitasjon og presentasjon til informasjonsmøte for leverandører – LIS 1807

Leverandører inviteres til møte 23. juni.

Stortinget har bestemt at fra og med 1. mai 2017 skal finansieringsansvaret for legemidler til behandling av kreft som hører til legemiddelgruppene antineoplastiske midler (ATC-gruppe L01) og andre immunsuppressiver (ATC-gruppe L04AX), overføres til de regionale helseforetakene (RHF).

Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler (LIS) skal på vegne av helseforetakene gjennomføre flere anskaffelser og inngå rammeavtaler for de per 1. mai 2017 overførte legemidlene.

I forkant av tilbudsfristen av anskaffelsen er det i oppdragsgivers interesse å ha et informasjonsmøte med interessenter på leverandørsiden. Som et ledd i denne prosessen inviteres leverandører av produktene til møte.

Informasjonsmøtet vil bli avholdt 23. juni  2017, klokka 10.00 -11.30. Adresse er Grev Wedels plass 7, Christiania Qvartalet Møtesenter, møterom Kapteinen i 2.etasje.

Her kan du se presentasjon til informasjonsmøte.

Løpende avtaler på området utløper når nytt anbud er gjennomført og kontrakter er signert.

Legemidler i Sykehusinnkjøp (LIS) tar sikte på at anbudet for farmasøytiske spesialpreparater (1-årig) og onkologianbudene vil kunne ha felles avtalestart, 1. februar 2018.

I møtet vil det bli gitt informasjon om kommende konkurranser for kreftlegemidler. Det blir anledning til å stille spørsmål og få svar til konkurransene i Mercell før informasjonsmøte og etter utlysning.

Av hensyn til gjennomføringen av informasjonsmøte bes det om at leverandører som er interessert i å delta melder sin interesse innen 22. juni klokka 15 til Wenche Thorkildsen på e-post wenche.thorkildsen@sykehusinnkjop.no.