Close

18/08/2016

Istad tiltrer 1. september

Kjetil Marius Istad starter som administrerende direktør i Sykehusinnkjøp HF.

Samme dato vil konstituert daglig leder Ole Edvardsen fratre.

Istad kommer fra stillingen som direktør for innkjøp og logistikk i Helse Sør-Øst RHF.

Kjetil Marius Istad

Kjetil Marius Istad

– Jeg ser fram til å starte i stillingen. Det er mye spennende som foregår i etableringsprosjektet allerede, og selskapet vil i løpet av høsten få mange svært erfarne og kompetente medarbeidere. De gleder jeg meg til å samarbeide med, sier han.

Istad har de siste sju årene vært ansatt i Helse Sør-Øst RHF, hvorav de siste fem årene som direktør for innkjøp og logistikk.

Istad har også hatt krevende lederstillinger tidligere som assisterende økonomidirektør ved Ullevål sykehus og som innkjøpssjef for Aker sykehus. Han har tidligere jobbet som seniorkonsulent i Deloitte Consulting. Istad er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøgskole og har gjennomført spesialisthelsetjenestens topplederprogram.