Close

22/10/2017

Kategorier, erkjennelser og å bli kjent

Les ukas blogg fra administrerende direktør Kjetil M. Istad.

I uken som har gått har jeg jeg fått vært innom alle våre større lokasjoner. Der har jeg snakket om fremtiden, om planen som vi har levert styret og eier om hva vi tenker å gjøre for å innføre kategoribasert innkjøp.

Vi gjør allerede mye på dette dette. Vi har flere  større kategorier der vi har tatt stor kontroll på innkjøpsvolum, og hvor vi har et løpende samarbeid med både marked og våre interne fagmiljø. Men nå skal vi rigge hele organisasjonen til å jobbe på denne måten. Og det er det verdt å reise rundt og snakke om hvordan vi skal få til.

Vinteren nærmer seg i nord. Her fra ukas besøk i Vadsø.

Det er selvsagt mye å tenke på for å få dette til på en god måte. Der er mye å ta hensyn til, mange måter å tre feil på. Jeg har allerede erfart hvor ekstremt viktig det er å gi god informasjon, på riktig tidspunkt, når en står foran endring.

Runden med informasjonsmøter burde vært gjennomført for flere uker siden. Bruk av tilstrekkelig tid for å forankre budskapet, vil jeg hensynta i større grad i fremtiden. God informasjon, legge tilrette for gode innspill, og åpne for de gode diskusjoner, vil være avgjørende i arbeidet som står foran oss.

De flagget ved Ulriken i Bergen.

Foran en større endringsprosess hjelper det å være godt kjent i organisasjonen, og med kollegaer andre steder.

Det er rart hvor mye enklere det er å se for seg en ny hverdag når du kjenner de du skal jobbe tett med.

Til uken møtes alle ansatte i Sykehusinnkjøp HF for første gang, sammen, samtidig. Det gleder jeg meg til, og jeg ser frem til noen spennende dager med hyggelig samvær, gode diskusjoner og faglig påfyll.

Ha en god uke!