Close

10/04/2017

Kundefokus, styresaker og påskeferie

Ukas blogg fra Kjetil M. Istad.

Hvordan skal en organisere en virksomhet best mulig? Organisering er bare et verktøy for å kunne samhandle i en organisasjon, og for å levere på best mulig måte. Men det er noe med riktig verktøy til riktig bruk.

Sykehusinnkjøp HF har i oppstarten valgt å organisere en stor del av virksomheten rettet mot helseregionene rent geografisk. Samtidig har vi et mål at vi på sikt skal organisere oss mer som en kategoribasert virksomhet, der innkjøpskategoriene får større betydning.

Denne uken fikk jeg muligheten til å snakke med ledelsen i Helse Nord-Trøndelag HF, Helse Bergen HF og Helse Vest IKT. Stor takk til dem for en flott mottakelse og konstruktive samtaler! Det var virkelig givende å høre deres refleksjoner rundt dette. Ikke overraskende er deres forventning at Sykehusinnkjøp HF skal utvise et kundefokus. Sykehusene og pasientene i sentrum.

Samtidig trekker de frem at det er gode erfaringer med nasjonalt arbeid, der innkjøperne holder til andre steder i landet. Slik jeg oppfatter det er det forståelse for kundens behov, og hvilken drift de varer eller tjenester vi inngår avtaler på skal inn i, som er viktig. At vi forstår og kan synliggjøre hvordan vi kan bidra med merverdi inn i sykehusene landet rundt.

Disse refleksjonene skal vi jobbe videre med. Allerede i oktober skal vi levere en plan for hvordan vi tenker å gå frem for å utvikle organisasjonsmodellen videre. Men sykehusene, deres fagfolk og pasientene i fokus, det tar vi med oss.

Men før vi begynner på arbeidet med å forberede videre utvikling av organisasjonen, skal vi forberede styresaker for å virksomhetsoverdra innkjøpere fra sykehusene i Helse Sør-Øst. Styret behandler disse sakene 20. april, og virksomhetsoverdragelser skjer 1. mai. Når sakene er sendt styret skal påsken feires.

Jeg gleder meg til tid sammen med familien, på fjellet, forhåpentligvis i solen. Da blir det skitur og påskelam, men ingen blogg. Bloggen oppstår umiddelbart etter høytiden.

God påske når den tid kommer!